Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2011 och 2012

Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Osher centrum förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och rapporterar direkt till rektor på KI. Arbetet på Osher Centrum är enligt deras hemsida att kartlägga hur integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. En finansiering på 43 miljoner kr kommer från filantropen Barbro Osher vid Osher Foundation i USA.

Det finns tyvärr en misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin”. Anledningen sägs vara att pengarna har använts för att undersöka: smärta, placebo (positiv tro), sömnbesvär och nocebo (negativ inbillning) istället för att forska på alternativmedicin och hur denna kan integreras inom skolmedicinen.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Tidskriften 2000-talets vetenskap och föreningen SARA gav Osher centrum fulpriset Årets folkvätte med motiveringen att centret under de första fem åren lyckats försnilla de flesta av de 43 miljoner de fått och att pengarna använts för fel syften. Donationen har i så fall inte använts enligt donatorns vilja.

Situationen blir inte bättre av att Martin Ingvar tagit in en välkänd skeptiker mot alternativmedicin Edzard Ernst från Storbritanninen som frilansande rådgivare till Osher Centrum. Martin Ingvar skrev dessutom förordet till skeptikerna Simon Singh och Edzard Ernsts bok ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial”. Boken syftar till att ifrågasätta alternativmedicin.

Det senaste i händelseutvecklingen är att Edzard Ernst i oktober 2011 förlorade sin tjänst som professor i komplementär och alternativmedicin på forskningsenheten vid Exeter University efter en långdragen konflikt med Prince Charles. Kritiker menar att Edzard Ernsts primära målsättning verkar ha varit att förkasta eller motverka användningen av alternativmedicin. Ernsts försvar består i att han funnit [endast] 20 alternativa behandlingar som tycks göra mer nytta än skada. Dessa 20 behandlingar måste betraktas utifrån de 1000-tals metoder som återfinns inom t ex: kinesisk örtmedicin, akunpunktur, ayurveda, homeopati och många andra läkekonster. En mer ringaktande bedömning av läkekonster varav vissa är mycket gamla och beprövade går knappast att göra.

Tillägg 2011-11-01: Det har även framkommit att Martin Ingvar har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och deras fd ordförande Jesper Jerkert som haft åsikter om vilka rådgivare (tex Edzard Ernst) som kan användas för Osher Centrum. Jerkert har betonat hur inblandade bör gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”.

Tillägg 2012-06-14: Martin Ingvar nominerades även till Årets förvillare 2012.

RÖSTA HÄR – ÅRETS FÖRVILLARE 2012

Motiveringen

Motiveringen att nominera Martin Ingvar till Årets förvillare 2011 är således att Martin Ingvar:

  • inte har använt donationen för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och inte undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.
  • misstänks i egenskap av ansvarig föreståndare ha medgivit spridning av medel till felaktiga projekt som inte finns inom ramen för donationens målsättning.
  • involverat kontroversiella personer (tex Edzard Ernst) som rådgivare vars intentioner är oklara eller skadliga för Osher Centrums arbete och trovärdighet. Det visar på dåligt omdöme.
  • har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och från dem tagit intryck vilket negativt påverkat Osher centrum och donationens användning. Det visar också på dåligt omdöme.

Referenser

KI: Osher centrum för integrativ medicin OCIM

KI: Martin Ingvar

Namninsamling: Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar…

Bok: ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial

Artikel: Vad gör de på Oshercentret och var tar alla pengar vägen?

Artikel: ”Professor [Edzard Ernst] calls Prince Charles, others ”snake-oil salesmen”

SR: Barbro Osher – Sommar i P1

Hemsida: Osher Foundation

Dagens Homeopati: Martin Ingvar – ”Vår centrala hållning är inte att bedriva alternativmedicinsk forskning”

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Föregående

Vetenskap och folkbildnings forum används i hög grad av föreningens styrelse

Nästa

Terry Evans under attack medan TV-journalist blottlägger VoF-aktivister

2 kommentarer

  1. Börje Peratt

    Jag vill anmäla Smittskyddsinstitutet och deras språkrör Annika Linde som medverkade till hysterin kring svininfluensan i Sverige och nu orsakat ett nedsatt förtroende för inte bara skolmedicin utan även vaccinationsprogram. Smittskyddsinstitutet och Annika Linde har därmed ansvar för att svenska folket har skadats immunologiskt och neurologiskt och där narkolepsin bara är toppen på ett isberg. Trots läkemedelsindustrins enorma mediauppbackning för vaccinering som de väl fått gratis, utan att betala för det eller muta sig till, så kämpar provaccineringskampanjer från våra största medier i motvind. Svenska folket har svängt rejält och vill inte ha vaccinering. Koordinator för detta torde vara inköpta konsulter men huvuduppdraget har Smittskyddsinstitutet och dess ansvarige för information och marknadsföring vilken är Annika Linde.

  2. Goran

    Årets förvillare borde välja Årets förvillare till Årets förvillare!

Lämna ett svar till Börje Peratt Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén