Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: Vetenskap och Folkbildning Sida 1 av 14

Pontus Böckman är Årets Förvillare 2020 – ordförande i VoF

Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning av Vetenskapsfestivalen.

Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning under Vetenskapsfestivalen.se

Pontus Böckman utnämndes idag till Årets Förvillare av NewsVoice. Det är andra gången en ordförande i skeptiker- och lobbyföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utses till Årets Förvillare. Första gången var 2010 då föreningens grundare professor Sven-Ove Hansson fick debattpriset.

Pontus Böckman fick debattpriset Årets Förvillare 2021 i form av en replik i NewsVoice till VoF:s egen utnämning idag av samma titel utdelad till vaccinkritikern Linda Karlström som driver sajten Vaccin.me. Karlström är en driven kunskapsspridare om risker med vacciner. Hennes mål är att öka säkerheten med vacciner.

Vetenskap och Folkbildning motiverar sin utmärkelse med att Karlström är ”den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen”. VoF anser att Karlström har fel i sin kommunikation. Karlström i sin tur anser att VoF har fel i sina budskap.

Pontus Böckman saknar kompetens

NewsVoice å sin sida motiverar utnämningen med att Pontus Böckman saknar kompetens avseende risker och faktisk effektivitet med vacciner och därmed underförstått inte bör lägga sig i vaccinationsdebatten. Hans förening VoF bör istället undersöka riskerna med vaccinerna och kritiskt studera den vetenskapliga uppbackning som påstås finnas bakom vaccinernas påstådda effektivitet.

Text: Admin

Läs mer: Förundersökningen mot voffaren i VoF:s vaccinkampanj lades ned – denna gång

Ny dokumentär ställer in siktet på VoF:s gärningar

Dokumentären ”Kampen om Hälsoparadigmet” är en film om vårdfrihet och hälsofrihet, om var och ens rätt att välja vårdform  utifrån ett rikt utbud på medicinska skolor och vårdmetoder som inte begränsats av Big Pharma, okunniga politiker eller skeptikerrörelsen.

Sverige är exceptionellt land utifrån ett vårdperspektiv. Starka intressen försöker kontinuerligt svartmåla alla de vårdformer som existerar utanför de stora sjukhusens arsenaler av ”godkända” metoder. En skeptikerrörelse arbetar i linje med journalister och medier som inte granskat alternativen på ett rättvist sätt, anser en rad hälsoprofiler som intervjuats i dokumentären. Påverkan mot alternativen sker genom opinionsbildning där föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) är tongivande. I denna film kläs VoF av och föreningens bakomliggande intentioner blir tydliga.

Dokumentären hemsida: Halsoparadigmet.wordpress.com | Youtube

Nya Tider irriteras på Vetenskap och Folkbildning

Nya Dagbladet - Vetenskap och folkbildning

Nya Tider om Vetenskap och folkbildning

Per Björklund på Nya Tider granskar föreningen Vetenskap och folkbildning och han sammanfattar vad läsarna av denna blogg redan är bekanta med om VoF, men han har några roande nyheter. Björklund nämner tex att voffaren och journalisten Amanda Duregård tömt luften ur bildäck på SUV:ar för deras klimatpåverkan.

Artikeln är uppdaterad 8 jan 2017

Amanda Duregård verkar vara den person som väckt Nya Tiders irritation emedan hon försökt dra poäng på att ”faktagranska” ett nummer av Nya Tider som delades ut på årets Bokmässa i Göteborg.

Artikeln i Nya Tider tar även upp Dagens Nyheter och uppfattningar om flyktingströmmar. Björklund avslutar med att han utan resultat försökt nå ansvariga inom VoF för att reda ut vetenskapliga frågor.

Per BjörklundPer Björklund:
”I Duregårds publicerade granskning hade man nöjt sig med att ”granska” endast förstasidan. Tidigare påståenden om ”fejk” i själva tidningen har man inte brytt sig om att motivera. Genomgående för Duregårds granskning är att inga som helst referenser för påståendena redovisas utom i ett fall. Det gäller NyT:s artikel ”Världens första skriftspråk är europeiskt” som redovisar fynd och analyser från den bulgariske arkeologen Volodja Popov,  chef för historiska museet i Pleven och expert på förhistorisk arkeologi.”

Bild: Per Björklund – Foto: Nya Tider

Läs hela artikeln: VoF – varken vetenskap eller folkbildning

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 3

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Larhammaraffären – Del 3” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Larhammaraffären – Del 3

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

I torsdags förmiddag blev jag upplyst om att professor Larhammar gått i svaromål på mina två blogginlägg om makarna. På förmiddagen spelade jag tennis i två timmar för att sedan åka in till Stockholmsinitiativets presskonferens. När jag frampå kvällskvisten återkom till hemmets lugna vrå var det fel på vår internetuppkoppling. Nu är det fixat.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 28 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Professor Larhammars försvarstal är utlagt på hans personliga hemsida. Tyvärr fortsätter Larhammar att vilseleda sina läsare. Han tillämpar det gamla ihopbuntningstricket genom att bunta ihop mig med Sanna Ehdin och dr Dahlqvist. Som om vi förde en slags gemensam och förplanerad talan mot professorn. Så är det naturligtvis inte.

Undviker huvudfrågan – jävet

Mitt första blogginlägg motiverades av Larhammars illa skrivna och illa tänkta notis på Folkvättarnas hemsida. Eftersom dr Dahlqvist och framför allt Sanna Ehdin har förföljts av Larhammar och dennes svans av frontsoldater, så var det naturligt att de blev animerade av att jag skrivit om professorns dolda jäv. I sitt försvarstal undviker tyvärr Larhammar själva ursprunget till uppståndelsen och ägnar sig huvudsakligen åt att gå till förnyade attacker på Sanna Ehdin. En sann skeptiker förföljer sin häxa ända upp på bålet och tänder själv på.

Det är nog inte många som tror att det var av omsorg om dr Dahlqvists heder som professorn skrev sin lilla notis. Professorn brukar med jämna mellanrum skicka ut sina bannbullor från Uppsala domkyrka, förlåt Medicinkyrkan i Uppsala. Jag konstaterar dock att professorn tvingades skriva om sin infama bannbulla över Dr Dahlqvist flera gånger när han insåg att han klampat i klaveret. Den var illa skriven och illa tänkt i första versionen. Nu är den bättre skriven men fortfarande illa tänkt.

Laglig insyltning

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

Egentligen är det inte mycket som behöver tilläggas. De flesta som kan läsa innantill har nog dragit sina egna slutsatser om Larhammars motiv och jävssituation. Den folkliga betydelsen av jäv är att man är insyltad i något på något sätt. Särskilt allvarligt är det om man väljer att dölja att man är insyltad. Jävsbegreppet i mera strikt mening tillämpas inom juridiken och inom offentlig förvaltning. Jag diskuterar det mera folkliga jävsbegreppet – insyltningen.

För att uttrycka det tydligt. Professorn har inte gjort något olagligt som har en fru som konsultar åt läkemedelsindustrin. Men att det kan uppstå en intressekonflikt förefaller rimligt. Fruns lilla firma omslöt nästan två miljoner kronor 2007, lite mindre under 2008. Det är ändå en imponerande omsättning som frun som ensam anställd drar in.

Styrelsesuppleanten kan vara stolt över sin hustru, vars kunskaper värderas så högt av kunderna. Som framgick av del två av Larhammaraffären så jobbade hustrun under många år på Quintiles där hon lärde sig hur en slipsten ska dras. Hur Quintiles marknadsför sig gentemot sina kunder framgår av bilden.

Gnistanpriset

Man kan naturligtvis ha synpunkter på vem som tilldelar någon ett pris. Guilt by association-argument tillhör Folkvätteföreningens bästa retoriska gren. Det vore därför ett utslag av anständighet om Dan Larhammar gjorde sig omaket att läsa priskommitténs motivering till att den utsåg dr Dahlqvist till pristagare. Att inte kommentera motiveringen är både antiintellektuellt och ojust.

Dan Larhammar visar återigen att han gjorde sig förtjänt av föreningens fulpris Årets Folkvätte 2006. I motiveringen den gången står att läsa att Larhammar ”får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna”.

Jag delar för övrigt Larhammars vitsordande av Ragnar Levi. Han är en alldeles utmärkt medicinjournalist. Jag recenserade hans bok om medicinjournalistik i Medikament när den kom vid millennieskiftet.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 1

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med titeln ”Dan Larhammar och hans dolda jäv” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar och hans dolda jäv – Del 1

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

Dan Larhammar har kommenterat föreningen SARAs beslut att tilldela Annika Dahlqvist Gnistanpriset 2009. Han gör det på Folkvättarnas hemsida. Kommentaren är kort men Larhammar lyckas ändå formulera några sakfel och vilseledande resonemang. Skeptiker vill gärna framstå som vetenskapliga men när argumenten tryter tvingas man konstruera egna teorier ungefär som medeltidens astrologer som uppfann epicentriska cirklar för hålla den geocentriska världsbilden under armarna. 

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 21 nov 2009 |  Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Den svenska grenen av den internationella skeptikerrörelsen har närmast religiösa drag. Vetenskapen ses som en kyrka där etablissemanget utgörs av kardinalerna. Skeptikerrörelsen utfärdar bannbullor på löpande band mot kättare som vågar ifrågasätta medicinkyrkan. Skeptikerna slår nästan undantagslöst nedåt. Uppåt visar man vacker tass. Snäll vovve! Skeptikerrörelsen är etablissemangets trognaste ryggdunkare.

Vad är det egentligen Larhammar skriver? Låt oss se efter… 

Låt mig nu gå igenom Larhammars artikel och på punkt efter punkt så pedagogiskt som möjligt förklara varför Larhammar är ute och cyklar. Larhammar inleder på följande sätt:

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

”Sedan några år delar föreningen 2000-Talets Vetenskap ut ett pris kallat Gnistan till någon som ägnat sig åt alternativmedicinsk pseudovetenskap, förlåt, till någon som föreningen anser ”på ett förtjänstfullt sätt tillämpar ett helhetstänkande”.
Sedan fortsätter det:

”Årets pris går till läkaren Annika Dahlqvist som blivit känd i media genom att vid upprepade tillfällen förespråka den så kallade LCHF-kosten (lågt kolhydrat, högt fett). Nyligen framförde hon i Aftonbladet det häpnadsväckande påståendet att LCHF-kosten stärker immunförsvaret och avrådde från vaccination mot svininfluensan.

Min kommentar: Larhammar syftar på den artikel som en journalist på Aftonbladet vinklade ihop och där Dahlqvist citerades på ett sätt som hon själv menar är felaktigt. För en chefsskeptiker borde det vara omöjligt att använda en kvällstidningsartikel som referens. Men om det passar ett visst syfte, att brännmärka en kättare, kan boulevardpressen duga, även för en skeptiker av rang.

Han vilseleder när han påstår att Dahlqvist avråder från ”vaccination mot svininfluensan”. Dahlqvist har, liksom många svenska läkarkollegor till henne, varit kritisk till beslutet om massvaccinering av hela svenska folket mot denna relativt lindriga influensa. Det är en uppfattning som delas av de flesta experter i världen. Sveriges linje om massvaccinering utgör en minoritetslinje.

På kontinenten förs diskussioner i medierna och i läkarorganisationerna om Big Pharmas lobbyism mot myndigheter och expertgrupper. Om detta har jag skrivit mycket den senaste tiden, bland annat om det hemliga avtal som ligger till grund för myndigheternas beslut om massvaccinering.

Vilken vetenskap stödjer massvaccinering?

Larhammar säger det inte rakt ut, men andemeningen i hans kommentar är att han stödjer massvaccineringslinjen. Frågan man bör ställa Larhammar är naturligtvis vilken vetenskap han stödjer detta på.

Massvaccinering mot influensa har aldrig tidigare prövats vilket innebär att vetenskapligt underlag för en sådan åtgärd saknas. Om det nu, vilket mycket talar för, handlar om en gigantisk klinisk studie med hela svenska folket som studiepopulation, var finns säkerhetstänkandet, var finns studieprotokollen och var finns det informerade samtycket? Det finns helt enkelt inte. Det är myndighetspropaganda rakt igenom. Och kritikerna tystas under hot om repressalier.

I Dahlqvists fall gick det så långt att hennes chef avstängde henne från att gå jourer. Att avstänga människor från att arbeta för att de har fel åsikter gjorde man i gamla östblocket. En tradition som uppenbarligen skeptiker Larhammar delar.

Larhammars favoritfiende

Sedan gör Larhammar en halsbrytande retorisk saltomortal. Han lämnar Dahlqvist och ger sig på sin favoritfiende – Erik Enby. Så här skriver Larhammar:

”Att föreningen 2000-Talets Vetenskap anser att detta är att ”sätta vanliga människors hälsa i centrum” är kanske inte så överraskande med tanke på att den grundades av läkaren Erik Enby som för en tid sedan fråntogs sin legitimation efter flera allvarliga felbehandlingar.”

Min kommentar: Här vilseleder Larhammar igen. Erik Enby har inte grundat 2000-Talets Vetenskap. Däremot har vi skrivit flera artiklar om hans forskning och han har själv medverkat i tidningen. Larhammar bör som vanligt läsa på. Enby har inte fråntagits sin legitimation på grund av ”felbehandlingar” utan för att han inte ansetts arbeta i ”enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Det är få länder som idag tillämpar detta luddiga begrepp i sin tillsyn av legitimerad personal som svenska myndigheter. Den svenska Socialstyrelsen drar in legitimationen för i Sverige verksamma läkare för att de använder metoder som används rutinmässigt i andra länder. Ärendet om Enby är överklagat och sista ordet är inte sagt.

Larhammar har nu fått upp farten ordentligt och ångar vidare:

”Föreningen har tagit ställning för en lång rad ovetenskapliga metoder. Med sådana vänner behöver Annika Dahlqvists knappast några motståndare.”

Min kommentar: Det är riktigt att föreningen tagit ställning för en del metoder som inte används inom skolmedicinen i Sverige. Det betyder dock inte att metoderna inte är verksamma. Det betyder bara att skolmedicinen i Sverige inte accepterar dessa metoder. Konstigare än så är det inte. Annika Dahlqvists kostmodell är dock godkänd av Socialstyrelsen, och i den processen spelade 2000-Talets Vetenskaps opinionsbildning en viss roll.

Jävsdeklarationen 

Larhammar avslutar med en intressant ”jävsdeklaration”:

”Jävsdeklaration: undertecknad fick härom året föreningen 2000-Talets Vetenskaps anti-pris.”

Min kommentar: Det är ett av få sakligt korrekta uppgifter i Larhammars artikel. År 2006 utnämndes han till Årets Folkvätte och motiveringen kan läsas här i sin helhet.

Larhammars jävsdeklaration förtjänar en utvikning. Han har vid ett flertal tillfällen legat bakom kritiska artiklar mot olika naturläkemedel och alternativa behandlingar. Alltså sådana metoder och behandlingar som läkemedelsindustrin och etablissemanget har intresse av att ta kål på. Så här säger Dan Larhammar i en artikel i Forskningsrådets tidning:

— Det farligaste med alternativmedicinerna är om de får ersätta bevisat verksamma läkemedelsbehandlingar och risken för interaktion med receptbelagda konventionella läkemedel är stor, säger Dan Larhammar.

Min kommentar: Man ska naturligtvis vara försiktig både med kosttillskott, örtmediciner och receptbelagda toximolekylära substanser (läkemedel). Allt handlar om doser. Den intressanta frågan är dock varför Larhammar är så engagerad i just denna fråga. Svaret får man om man söker vidare i Larhammars dolda jävsproblematik.

Larhammar Consulting AB

Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.

Sedan några år har Larhammars hustru öppnat en egen liten konsultlåda Larhammar Consulting AB. Hon bjuder där ut sina behag, förlåt tjänster, till högstbjudande. Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder.

Skeptiker är i allmänhet ljusskygga varelser. De brukar gå till storms mot UFOn, tomtar och troll. Intresset ljuger dock sällan när man synar korten. När man sätter sökarljuset på en av skeptikerrörelsens högst uppburna uttolkare, spricker denne som ett troll i solen.

Gå till källan!

Om du vill läsa ett helt nummer av 2000-Talet Vetenskap direkt på nätet så kan du göra det genom att ladda hem denna pdf-fil. Gå till källan och skaffa dig en egen uppfattning. Numret innehåller artiklar om Annika Dahlqvist, om skeptikerrörelsen, om Erik Enby, om kolestrolmyten, om skolmedicinens läkemedelsmisshandel av patienter m.m. Numret är en utmärkt illustration till att verkligheten ibland är mer komplicerad än den endimensionella verklighetsuppfattning som företrädarna för den trosvissa skeptikerörelsen bekänner sig till.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammar väcker starka känslor i Riksdagen

Dan Larhammar väckte starka känslor båda innan och efter ett föredrag i Riksdagen om att homeopati inte funkar. Ingemar Ljungqvist från tidningen 2000-talets Vetenskap ställde en upprörd fråga till arrangören och Karin Meyer som är VD på Apotekarsocieteten svarade avvärjande innan hon rusade ut ur lokalen.

Video och foto: Anna Böhlmark,  2000-talets Vetenskap

Alternativmedicinbranschen och särskilt homeopaterna i Sverige var starkt missnöjda med att voffaren Dan Larhammar från Vetenskap och Folkbildning och Karin Meyer (VD på Apotekssocieteten) fick förvilla Riksdagen om homeopati helt utan motpart, enligt homeopaterna. Både Larhammar och Karin Meyer anser att homeopati saknar vetenskaplig evidens.

Karin Meyer Foto-Anna-Bohlmark-280x300Karin Meyer fick frågan hur hon förklarar att homeopatiska preparat finns vid sidan av skolmedicinska preparat i tex: Grekland, Italien och Spanien. Meyer svarade:

”Nä, jag tänker inte gå in på det här. Det är inte det sakfrågan gäller”.

Efter det avvärjande svaret rusade hon ut ur lokalen.

Apotekarsocietetens verksamhet ska främja kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Dan Larhammar är suppleant i styrelsen på Larhammar Consulting AB ett tvåmans konsultbolag som hjälper läkemedelsbranshen att snabbare få ut nya läkemedel på marknaden. Både Apotekarsocieteten och Larhammar Consulting arbetar för eller i samarbete med läkemedelsindustrin.

Svenska homeopater kallar Larhammars information till Riksdagen för desinformation. Homeopaterna försöker därför själva etablera att det finns vetenskaplig evidens för homeopati via sina egna kanaler som tex: Svenska Akademin för Klassisk homeopatiVetenskap om Homeopati, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati och tidningen Dagens Homeopati.

Sedan finns fristående initiativ som sajten Vetenskap och Forskning (VoF).

Forskningschefen Robert Hahn på Södertälje sjukhus avslöjade att forskaren bakom en studie som påstås visa att homeopati är båg hade uteslutit över 90% av forskningsdata. När Robert Hahn undersäkte bortplockade data fann han att homeopati har vetenskaplig evidens. Homeopati fungerar alltså utifrån ett vetenskapligt perspektiv, enligt Hahn. Robert Hahns studie finns på PubMed.

Läs mer/källa: Dan Larhammar förkastar evidens – Karin Meyer rusar ut – Homeopati väcker känslor i Riksdagen

Text: Admin2

Relaterat

Varning för Wikipedia och Vetenskap & Folkbildning

Wales-Bomis-Models-hkDet brukar varnas för att Wikipedia är ovetenskaplig. Det är snarast tvärtom. Den censurerar bort alla ifrågasättanden av konventionell sanning. Det gäller sådant som information om naturlig läkning,  faror med vaccin och och kriminalitet inom bioteknikindustrin. Wikipedia är en plats för utpressning och korruption hävdar Humanism & kunskap i en artikel och refererar till en artikel av Mike Adams, NaturalNews.

Text: Hans Sternlycke | Wales: Bomis models

Wikipedias grundare, Jimmy Wales talar om tusentals frivilliga skribenter, men han låter dem vara anonyma. Många av dem är betalda troll för att skriva till förmån för GMO, kemoterapi och läkemedel. Vilket företagstroll som helst kan ändra i vad som skrivs i Wikipedia. Den är full av vinklad information och felaktiga uppgifter om naturlig hälsa, miljösäkerhet och hållbart jordbruk skriver Truthwiki om Wikipedia. Information filtreras för att avlägsna allt om naturläkemedel. Till det säger James Wales att Wikipedia inte skall vara kvalitetsreferens för sådan frågor. Före Wikipedia drev Jimmy Wales ett digitalt porrnätverk som kallades ”Bomis”.

I Sverige är det VoF, Vetenskap och Folkbildning, som trots sitt namn håller på och tvättar i Wikipedia på det här sättet. Många i styrelsen har industrianknytning. En rad enskilda har under årens lopp fått skampriset Årets förvillare och fått löpa gatlopp i pressen. Men stämpeln bör snarare tas som ett bevis för modiga och självtänkande personer. Många av dem anser att de blivit nominerade därför att de gått emot industriintressen. VoF har fått stor press för angrepp på medieinslag som inte passat dem. Bland annat P1 Kaliber som refererade till ett danskt TV-program om tonårsflickor som blivit skadade för livet av vaccin mot livmoderhalscancer.

Elöverkänslighet finns inte enligt föreningen VoF. Pressens kampanj mot kommuner som fortfarande ger bidrag för funktionsanpassning av lägenheter så att elöverkänsliga kan bo kvar där emanerade från dem. Tidigare har kommuner som försökt skapa strålningsfria zoner trakasserats till att ge upp.

Vågbrytaren har tagit hit Martin Pall, professor från USA som forskat om mobilstrålningens påverkan på kalciumjonkanalerna som förklaring till elöverkänslighet, för två föredrag. Det vid Stockholms universitet fick flyttas i sista stund efter avhysning, troligen efter attack från VoF. På frågan varför svarades att uthyrning till externa arrangörer medges endast om tydlig studentnytta föreligger och att beslut fattas av förvaltningschefen.

Text: Hans Sternlycke

Sida 1 av 14

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén