Att det inte är många vettiga människor som skriver här fårstår jag. De blir ju censurerade! Min det verkar inte finnas så många stollar heller! Och det är ju bra!