Övning i argumentationsteknik. Konsten att övertyga att något att tvärtom mot hur det egentligen är.