Föreningen Vetenskap och Folkbildnings forum

  • Du måste registrera dig som en del av kartläggningen av dina åsikter.
  • Inlägg på forumet representerar i regel VoFs syn på vetenskap och folkbildning.
  • Gå till forumet

Regler för forumet

Den som deltar i diskussionerna på forumet åtar sig att efterleva nedanstående regler och rekommendationer. Den som inte efterlever reglerna kommer att bli utsatt för modellering.

  • Sträva efter att använda ett förståeligt språk
  • Använd personangrepp
  • Var anonym för att förhindra rättsliga följder för VoF
  • Träna argumentationsteknik