Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Kategori: Årets Förvillare Sida 3 av 5

Föreningen Vetenskap och Folkbildning blev tvåa i röstningen på Årets Förvillare 2013

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) kom tvåa vid 2013 års omröstning med det totala rekordtalet 3719 röster, skriver sajten Årets Förvillare som ger folket chansen att varje år båda nominera och rösta fram årets förvillare.

Motiveringarna för att rösta på föreningen VoF var sammanfattningsvis:

  • VoF saknar allt jämt förmågan att granska köpt forskning utförd av framför allt  läkemedelsindustrin, vilket gett oss en skadlig skolmedicin.
  • VoF har aldrig vågat kritisera en storindustrin utan agerar istället grindvakt för etablissemanget.
  • För VoF oförmåga att skilja på verkliga faror i samhället från ickeproblem.
  • Referenser: [1], [2], [3]

Vetenskap och Folkbildning är föreningen som 1987 ursprungligen skapade förvillarpriset, men VoF styrelse har aldrig gett allmänheten möjligheten att få nominera eller rösta. Istället har under alla år en liten gruppering inom VoF på egen hand nominerat och röstat fram vinnaren. Det visar hur inskränkt och odemokratiskt föreningens ledning agerar ut sina åsikter mot samhället, skriver sajten.

Läs mer på Årets Förvillare

Rösta på Årets Förvillare 2013

Rösta på Årets Förvillare 2013. Varje år får svenska folket både nominera och rösta fram årets vinnare. Vinnaren till antipriset meddelas första veckan i januari 2014. Du kan i år rösta på max tre kandidater. En av kandidaterna är föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Initiativtagare till debattpriset Årets Förvillare är föreningen Vetenskap och Folkbildning som instiftade debattpriset år 1987, check enligt föreningens hemsida www.vof.se.

Rösta här

Livstidsdömd av föreningen Vetenskap och Folkbildning?

Dr Annika Dahlqvist skriver idag 14 aug 2013 i sin blogg.

Häromdagen var det en ganska trevlig artikel om mig i VK. Omgående kom det en kommentar efter artikeln från en DR som påstod (Jag lyckas inte hitta kommentaren just nu) att jag inte har reda på vetenskapligt underlag för mina påståenden om LCHF, samt att h*n drar upp gammalt skräp om att jag skulle ha sagt att ”äter man en riktig kost kan man inte få cancer”. Det är typiska argument från VoF-håll. (Jag har inte sagt detta utan det var en missuppfattning av en Aftonbladet-reporter i aug 2009)

VoF är en pseudoakademisk mobbarförening. Medlemmarna där får i sitt forum utgjuta alla sina aggressioner mot vissa utvalda mobbningsoffer, där jag är en av de mest ”populära”.

Voffarna förföljer och trakasserar sedan sina utvalda offer resten av deras liv. De utser vissa VoF-medlemmar till att bevaka mobbningsoffrens liv och leverne för att kunna hugga så fort de har en chans.

VoF utsåg mig till Årets förvillare 2009 för att jag i min blogg hade argumenterat emot massvaccinationen mot svininfluensa. Att jag sedan fick rätt, när det visade sig att hundratals barn och unga hade fått den fruktansvärda sjukdomen narkolepsi som biverkan av vaccinationen, ökade snarast på VoF-s raseri mot mig.

Det var förstås en prestigeförlust för dem att jag fick rätt – och prestigen tycks vara det viktigaste av allt för dessa pseudoakademiska snobbar och mobbare.

Källa: Dr Annika Dahlqvist

Medievärlden om Vetenskap och Folkbildning: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

Medievärlden om VoFTidningen Medievärlden ifrågasätter den 23 april föreningen Vetenskap och Folkbildnings utpekning av journalister på P3 Nyhetsguiden som fick förra årets fulpris av VoF.

Artikel rättad 2013-04-24*, **

Vetenskap och Folkbildning (VoF) som gav sitt fulpris ”Årets förvillare” år 2012 till P3 Nyhetsguiden, för att redaktionen varit negativ till HPV-vaccin i ett inslag, råkade peka ut fel person.

”Minst en av de namngivna hade ingenting med inslagen om HPV-vaccinet att göra”, skriver Axel Andén på Medievärlden.

VoF har nu dragit tillbaka det namnet [*alla namnen], men medger inga misstag.

Medievärlden ifrågasätter hela poängen med att peka ut de enskilda journalisterna. Ansvarig ordförande Martin Rundkvist i föreningen Vetenskap och Folkbildning försvarade sig med följande uttalande:

”Det kan jag hålla med om, det som var ovanligt här var att den som gjorde pressmeddelandet gick in och hämtade bild och namn på dessa personer från programmets sajt.”

Hoppsan, föreningen Vetenskap och Folkbildning klipper och klistrar fel från webben igen.

Samma sak var det när föreningen pekade ut en läkare 2009. Då hade föreningen baserat en ”vetenskaplig” bedömning på en strof i kvällspressen, enligt ett tydliggörande av Rickard Berghorn. Inte heller då medgav VoF några särskilda misstag.

”Det visade sig att VoF använt en kvällstidningsartikel (Aftonbladet 30/8 -09) som faktaunderlag för en av sina huvudanklagelser, formulerad på ett nonsensaktigt sätt:

’Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.’

Saken var ännu allvarligare eftersom Annika D. själv på sin blogg tagit avstånd ifrån denna artikeln, samma dag den publicerades. VoF medgav inte att man använt en skvallertidning som underlag för en vetenskaplig bedömning, men de har inte heller lyckats visa konkret varifrån anklagelsen annars skulle komma.”

Läs mer i Rickard Berghorns artikel: ”Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism”.

Medievärlden: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

** Alla namnen drog tillbaka, inte bara ett. I sig ett tydligt erkännande från VoF att de gjort ett övertramp.

 

Rösta på Årets Förvillare 2012 – Vetenskap och Folkbildning leder omröstningen

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) som gör stora anspråk på att alltid ha bästa kunskap om det rådande kunskapsläget leder röstningen om att få hedersutmärkelsen ”Årets förvillare” strax före läkaren Mats Reimer som själv är VOF-medlem och dessutom är med och föreslår kandidater till Årets förvillare à la VOF. Det kan alltså bli en typ av dubbelseger för VOF.

Årets förvillare 2012 VOF

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har inte tidigare varit kandidat med möjligheten att få sitt eget pris, men nu ser läget lovande ut tack vare den genialiska och direktdemokratiska folkhemsidan Aretsforvillare.nu.

Enligt panelen på Aretsforvillare.nu droppar rösterna in och kanske det blir röstrekord i årets slutomröstning med en slutgiltig vinnare som planeras att kunggöras första veckan i januari 2013 eller precis samma dag som föreningen Vetenskap och Folkbildning annonserar sin vinnare.

Rösta på Årets förvillare

Folket valde Smittskyddsinstitutet till Årets Förvillare 2011

Motivering: Smittskyddsinstitutet medverkade till en hysteri kring svininfluensan åren 2009-2010 i Sverige vilket orsakade ett nedsatt förtroende för skolmedicin och myndighetstilltro. Pandemrix gavs till 6 miljoner svenskar i onödan till en kostnad av 1, 3 miljarder kronor.

Omröstningen skedde på systersajten Åretsförvillare.nu och folket valde vinnare.

Hösten 2009 mobiliserades starka krafter för att få svenskarna att vaccinera sig mot svininfluensa…

Vaccinet var dåligt testat. Varningar fanns i Läkartidningen för att kvicksilvret i vaccinet var skadligt, men det viftades bort, skriver sajten Årets förvillare.

Åretsförvillare.nu har blivit en mindre maktfaktor, en folkstyrd missnöjeskanal för att klaga på politiskt maktmissbruk, falsk folkbildning, public service baserad på skenbar vetenskaplighet, likriktande propaganda i media och myndighetsinkompetens.

Har du drabbats av vaccin? Fyll i en digital biverkningsrapport

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2011 och 2012

Martin Ingvar är föreståndare för Osher Centrum och professor i integrativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Osher centrum förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap och rapporterar direkt till rektor på KI. Arbetet på Osher Centrum är enligt deras hemsida att kartlägga hur integrativ medicin syftar till att främja hälsa och motverka sjukdom genom utveckling och integration av evidensbaserad kunskap från olika discipliner och traditioner för att komplettera den etablerade medicinen. En finansiering på 43 miljoner kr kommer från filantropen Barbro Osher vid Osher Foundation i USA.

Det finns tyvärr en misstanke om att pengarna inte används korrekt därför startades en namninsamling på internet den 14 oktober 2011. Namninsamlingen är rubricerad: ”Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin”. Anledningen sägs vara att pengarna har använts för att undersöka: smärta, placebo (positiv tro), sömnbesvär och nocebo (negativ inbillning) istället för att forska på alternativmedicin och hur denna kan integreras inom skolmedicinen.

Barbro Osher var sommarpratare i P1 den 11 augusti, 2011. Hon sa att hon skänkt pengarna för att de bästa alternativmetoderna ska utvärderas och sedan inlemmas i den vanliga vården.

Tidskriften 2000-talets vetenskap och föreningen SARA gav Osher centrum fulpriset Årets folkvätte med motiveringen att centret under de första fem åren lyckats försnilla de flesta av de 43 miljoner de fått och att pengarna använts för fel syften. Donationen har i så fall inte använts enligt donatorns vilja.

Situationen blir inte bättre av att Martin Ingvar tagit in en välkänd skeptiker mot alternativmedicin Edzard Ernst från Storbritanninen som frilansande rådgivare till Osher Centrum. Martin Ingvar skrev dessutom förordet till skeptikerna Simon Singh och Edzard Ernsts bok ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial”. Boken syftar till att ifrågasätta alternativmedicin.

Det senaste i händelseutvecklingen är att Edzard Ernst i oktober 2011 förlorade sin tjänst som professor i komplementär och alternativmedicin på forskningsenheten vid Exeter University efter en långdragen konflikt med Prince Charles. Kritiker menar att Edzard Ernsts primära målsättning verkar ha varit att förkasta eller motverka användningen av alternativmedicin. Ernsts försvar består i att han funnit [endast] 20 alternativa behandlingar som tycks göra mer nytta än skada. Dessa 20 behandlingar måste betraktas utifrån de 1000-tals metoder som återfinns inom t ex: kinesisk örtmedicin, akunpunktur, ayurveda, homeopati och många andra läkekonster. En mer ringaktande bedömning av läkekonster varav vissa är mycket gamla och beprövade går knappast att göra.

Tillägg 2011-11-01: Det har även framkommit att Martin Ingvar har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och deras fd ordförande Jesper Jerkert som haft åsikter om vilka rådgivare (tex Edzard Ernst) som kan användas för Osher Centrum. Jerkert har betonat hur inblandade bör gå tillväga för att undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”.

Tillägg 2012-06-14: Martin Ingvar nominerades även till Årets förvillare 2012.

RÖSTA HÄR – ÅRETS FÖRVILLARE 2012

Motiveringen

Motiveringen att nominera Martin Ingvar till Årets förvillare 2011 är således att Martin Ingvar:

  • inte har använt donationen för dess ursprungliga syfte nämligen att utvärdera de bästa alternativmedicinska metoderna och inte undersökt hur dessa ska kunna integreras i vården.
  • misstänks i egenskap av ansvarig föreståndare ha medgivit spridning av medel till felaktiga projekt som inte finns inom ramen för donationens målsättning.
  • involverat kontroversiella personer (tex Edzard Ernst) som rådgivare vars intentioner är oklara eller skadliga för Osher Centrums arbete och trovärdighet. Det visar på dåligt omdöme.
  • har ett samröre med aktivistföreningen Vetenskap och Folkbildning och från dem tagit intryck vilket negativt påverkat Osher centrum och donationens användning. Det visar också på dåligt omdöme.

Referenser

KI: Osher centrum för integrativ medicin OCIM

KI: Martin Ingvar

Namninsamling: Protest mot Oshercentrets försnillning av pengar…

Bok: ”Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial

Artikel: Vad gör de på Oshercentret och var tar alla pengar vägen?

Artikel: ”Professor [Edzard Ernst] calls Prince Charles, others ”snake-oil salesmen”

SR: Barbro Osher – Sommar i P1

Hemsida: Osher Foundation

Dagens Homeopati: Martin Ingvar – ”Vår centrala hållning är inte att bedriva alternativmedicinsk forskning”

Martin Ingvar nomineras till Årets förvillare 2012

Sida 3 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén