KTH har inte sådan policy som efterfrågas.

Vad gäller bisysslor, så får sådana inte utföras på arbetstid och inte heller genom nyttjande av KTH:s resurser.

Mvh
Lotta Gustavsson

Lotta Gustavsson, gruppchef
KTH
Universitetsförvaltningen, Personalavdelningen, Gruppen för personal- och arbetsmiljöfrågor
100 44 Stockholm
08-790 70 73