information pills VoF” src=”http://media.vetenskap-folkbildning.nu/2011/12/Vetenskap-och-Folkbildning-VoF.png” alt=”Vetenskap och Folkbildning, VoF” width=”600″ height=”386″ />

NewsVoice ger Vetenskap och Folkbildning priset Årets Förvillare 2011. Föreningen projicerar ut inbillade faror som de tycker sig kunna se ute i samhället. 

Folk tror helt enkelt på fel saker, tex: biodynamisk odling, naturmedicin, fel kostråd, andliga upplevelser eller de har misstro mot vaccin. I missionen ingår att bekämpa och förlöjliga i runda tal 30 företeelser som finns listade på VoF:s hemsida.

Läs mer