Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: Terry Evans

Smålandsposten tar avstånd från Vetenskap och Folkbildnings stövlande

Monty_python_footTidningen slår fast att Katedralskolan i Växjö faktiskt har rätt att hyra ut till mediet Terry Evans som nyligen besökte skolan för att hålla en storseans. Det fick ordföranden i Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist att reagera. ”En skola är en byggnad där man lär unga elever om hur världen fungerar”, säger han till Smålandsposten och insinuerar att Evans verksamhet nu legitimerats av Växjö kommun.

Det skriver Smålandsposten i artikeln ”Rätt att hyra ut till Terry Evans”.

På ett träffsäkert sätt beskriver journalisten Marcus Svensson ordförande Martin Rundkvists stövlande på den religionsfrihet och mötesfrihet som vi har i Sverige.

Marcus Svensson skriver:

”Därför förvånar det att Rundkvist uttalar sig som om skollokaler vore sakrala, i meningen avskilda för det profana. Som om själva rummet har en särskild betydelse.”

”Till det ska läggas att en kommun alltid bör utgå från mötesfrihet och likabehandling i uthyrningsärenden, inte utifrån uppfattningen att det svävar någon slags magi över just aulor i gymnasieskolor.”

Svensson konstaterar att Vetenskap och Folkbildning (VOF) är en liten gemenskap som är ungefär hälften så stor som det minsta frikyrkliga samfundet Sjundedagsadventisterna och att vi måste vara vaksamma över att intressen försöker hämma religions-, yttrande- och mötesfriheten.

Terry Evans under attack medan TV-journalist blottlägger VoF-aktivister

Vetenskap och Folkbildning

TV-journalisten Börje Peratt blottlägger i en artikelserie hur skeptiker associerade till Vetenskap och Folkbildning (VoF) orkestrerar en attack mot TV-mediet Terry Evans känd från serien: ”Det okända”. Terry berättar hur hans Facebook-sida plötsligt anstormats av internettroll från bla VoF.

Text: admin, uppdaterad 23 sep 2014 kl 16:22 [skeptikernamn har tagits bort]

Aftonbladet publicerade samtidigt den nedsättande artikeln: ”Pratar med andar – tjänar 60 000 per kväll” (30 nov 2011) som ansätter Terry Evans. Per Edman en styrelseledamot från VoF publicerade samma dag (30 nov 2011) en artikel på VoFs blogg som lyder ”Terry Evans är en bedragare”. Edman polisanmäldes av Evans för ärekränkning.

Inte nog med det. En skeptiker som länge arbetat som programledare för webbradiostationen Skeptikerpodden startar kort därpå den 1 december tråden ”Mediet Terry Evans granskas” i forumet ”skepticism.ifokus.se”. Han skriver så här angående Terry Evans respons på Aftonbladets artikel:

”Patetiskt och duckande är ordet. Hade det varit kurage i Evans hade han kanske gjort en test? Eller? Men han har ju sina blint troende följare i sin sekt så det kommer han inte göra. I synnerhet då han tjänar grova pengar på sitt bedrägeri. Sorgligt!”.

Skeptikern diskuterar även Terry Evans den 13 december i sin radioshow. Tre dagar därefter den 16 december skriver skeptikern följande i Terry Evans forum:

”Inspelning är tillåtet om den som spelas in eller den som spelar in godkänner det. Det är därför Skeptikerpodden bl a har inspelade seanser med Terry Evans, Jane Lyzell, Jörgen Gustafsson med flera påstådda medium.”

Problemet med skeptikerns ”erkännande” är att Terry Evans personal alltid meddelar innan storseanser att inspelningar är otillåtna, berättar Viktoria Kerttu som arbetar för Evans. Frågan är därför om paragrafen som reglerar olovlig inspelning i svensk lag är tillämplig för Terry och de andra medierna. De tittar närmare på det, enligt en källa.

Internettroll intog Terry Evans Facebook-sida

Per Edman styrelsemedlemmen från VoF sitter på flera stolar. Han är moderator och driver forumet ”skepticism.ifokus.se”. Enligt den statistiska räknaren i VoFs eget diskussionsforum (vof.se/forum) har denne under nicket ”piottr” där postat 17,932 inlägg perioden: 3 mars 2006 till 15 december 2011. Räknaren visar att Per Edman postat 8.52 inlägg per dag under dessa år. Hur hinner han med allt?

Under mitten av december ansattes Terry Evans sida på Facebook ”Terry Evans vänner” av ett 15-tal skeptiker. De dominerade allt som skrevs och moderatorerna diskuterade hur de skulle tackla internettrollattacken. Hjälp utifrån inkom. Många av skeptikerna spärrades ut mellan den 18-22 december och deras mest provocerande inlägg raderades.

De aktiva skeptikerna var bla: Anders Nordström, Andreas Bäckström, Niklas Cedergren, Emil Hansson, Magnus Kroon, Håkan Grytzell, Per Edman, Lasse Andersson, Anders Jackson, Urban Fagerholm, Peter Olausson, Mikael Ulveklint, Pekka Strandroth, Johan Berg och Fredrik Fridsten.

Börje Peratt

Börje Peratt

TV-journalisten Börje Peratt skrev i anslutning till den pågående attackerna en serie av debattartiklar som rörde upp känslorna hos skeptikerna. Helt plötsligt kände sig dessa skeptiker förföljda vilket i sammanhanget är lustigt. De attackerar först i en grupp en ensam individ, Terry Evans. När sedan Börje Peratt och NewsVoice.se, där flera av Peratts artiklar publicerats, nagelfar 15 st skeptiker ylar de som stuckna grisar och hotade polisanmäla Peratt för trakasseri.

Börje Peratt kontaktade nämligen arbetsplatserna där två skeptiker arbetar. Han ville veta om företagens policys efterlevs av dessa. Skeptikerna kände sig då kränkta.

Peratt ställer sig frågande inför deras reaktion. Voffarna och deras associerade som gjort sig kända för att just punktmarkera, förfölja och hänga ut enskilda individer ogillar tydligen att låta sig granskas och utsättas för ifrågasättande.

Börje Peratt har också tidigare påtalat hur dessa som han kallar antihumanister (VoF, Humanisterna och associerade), har omfattande försänkningar i medier och även bland administratörer på Wikipedia som där har stor påverkan särskilt på vetenskapliga artiklar.

VoF startade den 25 september 2006 tråden: ”Wikipedia-artiklar som skeptiker bör bevaka”. Den omfattar ett stort antal personer och ämnen (se sid 25) som ska bevakas.

Sedan Peratt börjat analysera hur VoF med associerade agerar har wikipediaartikeln om honom blivit ifrågasatt och angripen. Den har tidigare legat oattackerad på Wikipedia i flera år. Nu anser en ”administratör” på Wikipedia att posten är för mycket ett CV. Börje Peratts faktapost blev plötsligt föremål för bevakning och risk för radering.

Text: admin, uppdaterad 23 sep 2014

Börje Peratts artiklar i kronologisk ordning:

Terry Evans under attack (12 december 2011)

Terry Evans ett framgångsrikt medium (13 december, 2011)

Antihumanister – samhällets största hot (13 december 2011)

Antihumanisternas bedrägliga metoder (16 december, 2011)

Antihumanisternas fientliga profil (20 december, 2011)

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén