Författaren och journalisten Marcus Birro skrev en krönika i Expressen. Han uttrycker vanmakt för att ”världen styrs av matematiker”. Birro skriver: ”…män och kvinnor med staplar, siffror och diagram. De lyckas på något sätt förminska allt mänskligt så att det ryms i en uträkning.”

Börje Peratt skriver på Newsmill:

Marcus Birro menar att: – ”Kultursidorna exkluderar i stället för att inkludera”. Det är en stor skam … Hit hör också föreningen Humanisterna. Christer Sturmark är deras kanske tydligaste förkämpe som Birro menar för en retorik av ”rättshaveristiskt slungande vrede”. Jo visst har Birro rätt. Sturmark och VoF [Vetenskap och Folkbildning] ägnar sig också åt exkluderande mobbing.

Christer Sturmark försvarar sig med att han hoppas att Birro ”… ska överse med att andra faktiskt vill se världen som den är.” Det är ett allvarligt problem när Sturmark med sin parhäst Vetenskap och Folkbildning anser sig ha patent på hur världen ser ut, vilken vetenskap som är rätt och vilken moral som ska gälla. Det står helt i strid mot humanismens värdegrund.

Sturmark har tillsammans med VoF gjort till sin livsuppgift att förfölja verksamhet som bygger på det man anser vara ovetenskaplighet och trosföreställning.

Börje Peratt om Humanisterna: Den omätbara människan

Marcus Birro: Det som inte går att bevisa är en stor del av mitt livs

Alternativmedicin – forskning istället för förskingring à la Osher Centrum