Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: Strålskyddsstiftelsen

Grindvakt på ABF gillar inte att Strålskyddsstiftelsen håller föredrag på ABF

Strålskyddsstiftelsen som arbetar för att sprida information till allmänheten om riskerna med WiFi och strålning från mobiler och surfplattor motarbetas av Niklas Skeppar på ABF Förbundsexpedition. Det framgår av en diskussion på VoF:s Facebook-sida.

Mona Nilsson som är ordförande på Strålskyddsstiftelsen ska hålla föredrag i Kungälv den 9 april 2015 i ABF:s lokaler.

Det ses inte med blida ögon av medlemmar i Vetenskap och Folkbildning som jagar de som för fram information om forskning som påvisar risker med trådlös teknik och de som vittnar om hälsoproblem pga strålningen.

En medlem i VoF upptäckte affischen om Mona Nilssons föredrag i Kungälv den 9 april. Föredraget diskuteras därefter i en kommentarstråd på Vetenskap och folkbildnings Facebooksida. Det framkommer att Niklas Skeppar, som arbetar på ABF:s kansli i Stockholm är med på VoF:s Facebooksida och där tycks delta i försöken att sätta käppar i hjulet för Mona Nilssons föredrag. Han talar om föredraget som en ”felmarginal”, att han har problemet under ”lupp” och att han ”jagar vidare” för att kolla upp saken:

”…vi och våra medlems- samarbetsorganisationer mestadels med frivilliga eldsjälar runtom i landet vid sidan om studiecirklar arrangerar uppåt 70 000 föreläsningar och kulturarrangemang varje år, och sett till det så är ”felmarginalen” som ovan väldigt väldigt liten, men som sagt. Vi jagar vidare=)”

Niklas Skeppar talar också om att det är ett problem med föredraget ur varumärkessynpunkt:

”Och varumärkesmässigt har vi helt klart ett problem här.”

Det var Emil Vikström från VoF som ”larmade” om att ”förbjuden information” skulle ges i Kungälv den 9 april:

”Trist att ABF anordnar sådan här förvillning. Jag trodde de stod för folkbildning till de som inte har råd eller möjlighet till annan utbildning. Detta går väl emot ABFs syfte?”

Någon i tråden hoppas att föredraget kan stoppas:

”Påpeka det för ABF. De ställde väl in en kurs som togs upp här för ett tag sedan och folk protesterade?”

Så här ser ABF på demokrati:

Vi är övertygade om att samhället utvecklas bäst när människor ges möjlighet att samverka som fria och jämlika utan över- och underordning, utan klass- och könsskillnader och utan diskriminering på grund av etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

ABF ser en levande demokrati med ett brett deltagande och ett aktivt medborgarskap som ett kunskapsrikt och lärande samhälle.

ABFs verksamhet ska stimulera ett brett samhälls- och folkrörelseengagemang. Vi bär med stolthet en radikal folkbildnings- och folkrörelsetradition vars främsta budskap är ”inte bara för, utan också genom folket”. Folkrörelser som vill förändra samhället måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka.

Mona Nilsson kommenterar situationen med orden:

”Vetenskap och Folkbildning är ett hot mot demokratin. De har tidigare försökt stoppa ett föredrag med mig på ABF i Stockholm, de utövar påtryckningar på journalister som skrivit om strålningsfrågan och risker med trådlös teknik. Vetenskap och Folkbildning är en frontorganisation för industrin, som gör det smutsjobb industrin själv inte vill förknippas med.”

Text: Vetenskap-Folkbildning.nu

Vetenskap och Folkbildning ”VoF” nomineras till Årets Förvillare 2014

Vetenskap och Folkbildning (VoF) nomineras till Årets Förvillare för att återkommande under året förvillat allmänhet och beslutsfattare genom att hänvisa till att man smygutsåg Strålskyddsstiftelsen till årets förvillare år 2013 med motiveringen att stiftelsen skulle sprida ”skrämselpropaganda” alternativt ”propaganda” till allmänheten.

Det är förvillande enbart i sig då de enda som Strålskyddsstiftlsens information kan vara skrämmande för i själva verket är IT-industrin som ser stiftelsens faktabaserade information om hälsorisker med trådlös teknik som skrämmande för sin verksamhet.

VOF:s ”utmärkelse” till Strålskyddsstiftelsen var inte enbart förvillande i sig, den har även använts i syfte för att förvilla om Strålskyddsstifttelsen närhelst stiftelsen omnämns under hela året. Det förvillande med VOF:s ”utmärkelse” och återkommande hänvisningar till ”utmärkelsen” består i att det saknas uppgift om något som är felaktigt eller förvillande med Strålskyddsstiftelsens information i ”utmärkelsen”.

I stället innehöll VOF:s motivering till ”utmärkelsen” av Strålskyddsstiftelsen, den förvillande felaktiga uppgiften att stiftelsen skulle vara en lobbygrupp och alltså inte en insamlingsstiftelse trots att det framgår redan av namnet.

Strålskyddsstiftelsen baserar genomgående sin information på omfattande vetenskapliga undersökningar och belägg till skillnad från VOF som ändå förvillande påstår att VOF verkar för att samhället ska basera beslut på just vetenskap.

Anonym

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén