Monty_python_footTidningen slår fast att Katedralskolan i Växjö faktiskt har rätt att hyra ut till mediet Terry Evans som nyligen besökte skolan för att hålla en storseans. Det fick ordföranden i Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist att reagera. ”En skola är en byggnad där man lär unga elever om hur världen fungerar”, säger han till Smålandsposten och insinuerar att Evans verksamhet nu legitimerats av Växjö kommun.

Det skriver Smålandsposten i artikeln ”Rätt att hyra ut till Terry Evans”.

På ett träffsäkert sätt beskriver journalisten Marcus Svensson ordförande Martin Rundkvists stövlande på den religionsfrihet och mötesfrihet som vi har i Sverige.

Marcus Svensson skriver:

”Därför förvånar det att Rundkvist uttalar sig som om skollokaler vore sakrala, i meningen avskilda för det profana. Som om själva rummet har en särskild betydelse.”

”Till det ska läggas att en kommun alltid bör utgå från mötesfrihet och likabehandling i uthyrningsärenden, inte utifrån uppfattningen att det svävar någon slags magi över just aulor i gymnasieskolor.”

Svensson konstaterar att Vetenskap och Folkbildning (VOF) är en liten gemenskap som är ungefär hälften så stor som det minsta frikyrkliga samfundet Sjundedagsadventisterna och att vi måste vara vaksamma över att intressen försöker hämma religions-, yttrande- och mötesfriheten.