Vetenskap och Folkbildning

Börje Peratts djuplodning av antihumanismens inflytande i samhället leder till att han myntar begreppet pseudiker som står för gruppen: falska skeptiker och sekulära humanister. Börje Peratt menar att antihumanism och en falsk vetenskapstroende trend genomsyrar våra attityder i samhället. Till och med de mänskliga rättigheterna har fått backa. Peratts artikelserie kommer med god timing inför föreningen Vetenskap och Folkbildnings utnämning av sitt antipris Årets förvillare den 28 december.

Läs mer