Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning av Vetenskapsfestivalen.

Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning under Vetenskapsfestivalen.se

Pontus Böckman utnämndes idag till Årets Förvillare av NewsVoice. Det är andra gången en ordförande i skeptiker- och lobbyföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utses till Årets Förvillare. Första gången var 2010 då föreningens grundare professor Sven-Ove Hansson fick debattpriset.

Pontus Böckman fick debattpriset Årets Förvillare 2021 i form av en replik i NewsVoice till VoF:s egen utnämning idag av samma titel utdelad till vaccinkritikern Linda Karlström som driver sajten Vaccin.me. Karlström är en driven kunskapsspridare om risker med vacciner. Hennes mål är att öka säkerheten med vacciner.

Vetenskap och Folkbildning motiverar sin utmärkelse med att Karlström är ”den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen”. VoF anser att Karlström har fel i sin kommunikation. Karlström i sin tur anser att VoF har fel i sina budskap.

Pontus Böckman saknar kompetens

NewsVoice å sin sida motiverar utnämningen med att Pontus Böckman saknar kompetens avseende risker och faktisk effektivitet med vacciner och därmed underförstått inte bör lägga sig i vaccinationsdebatten. Hans förening VoF bör istället undersöka riskerna med vaccinerna och kritiskt studera den vetenskapliga uppbackning som påstås finnas bakom vaccinernas påstådda effektivitet.

Text: Admin

Läs mer: Förundersökningen mot voffaren i VoF:s vaccinkampanj lades ned – denna gång