Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: NewsVoice

Replik: Sanningen om NewsVoice och Vetenskap & Folkbildning

Torbjörn Sassersson - True ScienceFöreningen Vetenskap och Folkbildning har i en osignerad artikel i sin pamflett ”Folkvett” rubricerad ”Sanningen om NewsVoice” (29 aug 2015) valt att varna för tidningen NewsVoice. Angreppet kommer i ett nytt underläge för VoF då Google numera listar den VoF-granskande sajten Vetenskap-folkbildning.nu högre än VoF.se vid sökning på orden: ”vetenskap och folkbildning”.

Det är i övrigt intressant att VoF just nu kommer med en så allvarlig kritik mot NewsVoice. Jag tolkar det som om nättidningen NewsVoice på allvar oroar etablissemangets och industrins grindvaktförening. Det är i övrigt många nya medier som nu tar läsare från gammelmedia och tillrättalagd public service. NewsVoice har för närvarande mellan 150 000 och 230 000 unika besökare per månad.

Vi inom de nya medierna utvecklas varje dag som orädda och professionellt undersökande journalister och analytiker. Vi försöker leverera det där skrivandet som gammelmedierna offrade eller glömde bort för att tillmötesgå annonsörer och jäviga styrelseledningar.

Min kommentar till VoF angående det begränsade urval som VoF exemplifierar (av alla de ämnen som NewsVoice tar upp) är att Vetenskap och Folkbildning envist håller fast vid ålderdomliga uppfattningar om vård, hälsa, världen och samhället. Det är som om VoF inte hängt med i den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som skett sedan internet kom. Det är denna kunskapsutveckling som NewsVoice speglar medan VoF:s unga och äldre arga män fortsätter att skolmässigt och smalspårigt tolka verkligheten åt allmänheten. VoF vill helst att allmänheten lydigt ska inta VoF:s ortodoxa föreställningar och materialistiska världsåskådning.

Personligen försöker jag så ofta jag kan att ge utrymme för genuin vetenskap, bra forskning och undersökande journalistik till skillnad från VoF som enbart lyfter fram politisk korrekt vetenskap och forskning. VoF bedriver inte heller egna vetenskapliga undersökningar utan fokuserar på opinionsbildning dvs åsikter.

VoF förklarar sin mission:

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Läs och jämför alla medier och alla källor

I övrigt håller jag med Dan Larhammar, som skriver följande kommentar efter artikeln ”Sanningen om NewsVoice”:

Dan Larhammar gillar NewsVoice lite grann

Ja, varför inte? Läs på både VoF och NewsVoice och framför allt, läs de texter som är källorna bakom de artiklar som NewsVoice publicerar. Ett av syftena medNewsVoice är att med artiklar på svenska stimulera till läsning i internationella medier. NewsVoice vill öppna svenskboxen och släppa in lite ljus, syre och hopp. VoF försöker istället hålla ihop papplådan.

Min motkritik till VoF lyder:

Svaret på frågorna är förmodligen aldrig. Orsaken är att VoF är en del av etablissemanget, en grindvaktförening som försvarar status quo.

Om skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning hade varit en äkta vetenskapsskyddande förening skulle de för länge sedan granskat och ifrågasatt dessa problem.

NewsVoice är i själva verket ett av de få medierna i Sverige, som tagit sig an dessa svåra skrivjobb.

Anledningen till att läsa VoF:s texter är främst för att få insyn i hur  dessa lobbyister argumenterar för att åsiktsstyra och därför vilseleda journalister, politiker och allmänhet.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka

Peter Olausson Faktoider

REPLIK. VoF-aktivisten Peter Olausson bakom bloggen Faktoider,  pekade nyligen ut NewsVoice i sin artikel ”NewsVoice – allt tokigt på ett ställe”. Olausson anser att tidningen vilseleder läsarna, men håller Olaussons anmärkningar för en närmare granskning? 

Kollage: Wikimedia Commons och faksimil av hemsida

Peter Olaussons artikel om NewsVoice är tendentiös dvs skev och färgad av sitt syfte. Olausson listar upp allt han kan komma på med avsikten att skada NewsVoice. Undertecknad väljer därför att kommentera några av Olaussons angreppspunkter.

Peter Olausson skriver:

Dess världsbild går ut på att allt som är spännande är sant, särskilt om det talar emot vetenskap och etablissemang.

Olaussons bild är inte sann. Redaktören på NewsVoice har en fil kand inom naturvetenskap och är införstådd med det vetenskapliga tillvägagångssättet, vilket fungerar som drivkraft för att genom undersökande journalistik tex publicera artiklar om forskningsfusket inom läkemedelsindustrin. P1 Kalibers undersökning om den styrda forskningen på Sveriges universitet är en av flera inspirationskällor.

Olausson verkar själv sakna naturvetenskaplig utbildning. Han uppges på Wikipedia vara författare, datalingvist och webbansvarig. Hans böcker handlar mest om ”faktoider” dvs faktaliknande information blandat med det som han anser är korrekt.

Olaussons förmåga att förstå naturvetenskapliga perspektiv visar sig i hans påstående:

IPCC – den globala uppvärmningen tror man inte på.

NewsVoice publicerar kritik mot de påstådda bevisen för en antropogen orsak till växthuseffekten. Att temperaturen kan stiga inom ramen för en värmekurva som fluktuerat de senaste 450,000 åren är inget revolutionerande. NewsVoice förnekar inte tillfälliga uppvärmningar i korta perspektiv.

Peter Olausson påpekar att NewsVoice kritiserat Skatteverket med orden:

Skatteverket – lite otippat, man kan bara gissa vad de gjort för att dra på sig kritik.

Här verkar Olausson antyda att NewsVoice och ägarbolaget Sasser Media Lab AB haft Skatteverket på sig. Det har aldrig skett. Om Olausson hade läst artiklarna om Skatteverket noga hade han förstått att kritiken handlar om mobbning och orättvisa riktad mot en enskild och utsatt person. Fallet utreddes av NewsVoice mer än någon annan svensk tidning.

Peter Olausson tycker inte heller om vissa av NewsVoice källor tex RT.com, en av de få mediakanaler som idag bedriver undersökande journalistik och dessutom vågar kritisera USA. RT.com hyllar inte direkt Putin, men är sparsam med den kritiken precis som CNN inte kritiserar en sittande amerikansk president. En annan NewsVoice-källa är Natural News, en ledande sajt som informerar om naturliga vägar till hälsa. Epoch Times är en tidning som drivs av exilkineser som arbetar för mänskliga rättigheter.

Faktoider väjer dock att inte nämna alla källor inom etablissemanget som NewsVoice emellanåt hämtar nyheter från tex DN, SvD, BBC, The Guardian, New York Times, alla nyhetskanaler som emellanåt producerar riktigt bra journalistik när ämnena inte ska framställas politiskt korrekt pga de redaktionella policys som ägarna beslutat om.

Peter Olausson tar exempel som påstås bevisa att NewsVoice förvillar

Ytterligare klagomål som Peter Olausson tar upp handlar om att lista vissa NewsVoice-artiklar som han menar ska ”bevisa” att NewsVoice sprider villfarelser. Låt oss gå igenom alla dessa.

NewsVoice-artikeln: HIV kan botas med god näring och god hygien

Artikeln handlar om nobelpristagaren Luc Montagnier. Denna forskare som fick nobelpriset för upptäckten av retroviruset HIV säger i en videointervju att ett starkt immunförsvar, bra näring, antioxidanter och god hygien kan ta hand om HIV. Det uttalandet är av stort allmänintresse anser vi på NewsVoice.

Artikeln: Den 13 juni kan Jorden träffas av ett gigantiskt plasmamoln från solen

NewsVoice refererade till så kallade remote viewers (fjärrsynare) ledda av den fd majoren Ed Dames som menar att myndigheterna underskattat storleken och betydelsen av ett kommande gigantiskt solutbrott som de kallar ”the killshot”. Remote Viewers [Project Stargate, timeline] har använts av amerikansk underrättelsetjänst, NASA och andra myndigheter sedan 1972 för att vaska fram information om historiska och framtida händelser, enligt vetenskaplig dokumentation frigjord bla genom Freedom of Information Act. Dokumentation kan rekvireras direkt från CIA, Langley eller från Stargate-interactive.com.

NASA meddelade i juli 2014 i artikeln ”Near Miss: The Solar Superstorm of July 2012” att om partiklarna från solutbrottet som skedde den 23 juli 2012 hade träffat jorden skulle den elektroniska infrastrukturen slås ut och det skulle tillfälligt ha slungat tillbaka civilisationen i utvecklingen.

Artikeln: Vatten och salt – två enkla naturliga sätt att förebygga och bota sjukdom

Olausson på Faktoider anser att även denna artikel är ett exempel på förvillelse. Artikeln skriven av naturterapeuten Janne Forsström menar att vanligt saltvatten kan både lindra och bota sjukdomar. Med tanke på att den etablerade uppfattningen är att salt är skadligt är det kontroversiellt med rön som säger motsatsen, men Forsström kan ge exempel på beprövad erfarenhet.

Artikeln: Bikarbonatet som botar cancer – Referat av seminariet om Simoncini

Peter Olausson gillar tydligen inte de nya revolutionerande rönen vilka kan ligga till grund för ett nytt cancerparadigm. När den svenska skolläkaren Erik Enby annonserade liknande fynd som Simoncini reagerade etablissemanget med aggressivitet istället för att studera fynden. Historien är fylld med liknande händelseförlopp vid nya upptäckter. Både Enby och Somincini har nöjda cancerpatienter på sin sida som strider för att de nya sättet att se på cancer får rätt uppmärksamhet.

Artikeln: David Finer: ”Mistelbeslut välkommet för cancerpatienter” (The Integrative Care Science Center)

Olausson är uppenbarligen inte nöjd med att Läkemedelsverket valt att godkänna ett injicerbart mistelpreparat mot cancer.

Artikeln: Biocentrism och kvantfysik ger bevis för att döden är en överlevbar illusion

Professor Robert Lanza hävdar att hans biocentrism-teori visar oss att döden är en illusion som skapas av medvetandet. Han menar att livet i sig skapar universum och inte tvärtom. Om Robert Lanza har rätt existerar inte tid och rum enligt den linjära gängse förklaringsmodellen.

Peter Olausson agerar precis som skeptiker från VoF alltid agerar. De ogillar nya vetenskapliga rön som inte är i linje med den materialistiska och naturvetenskapliga vetenskapen så som den tolkas av dem själva. Det är denna egenhet som kännetecknar ”voffarnas” dubbelfiltrering. Första ska allt nytt tolkas utifrån naturvetenskapen och sedan ska det tolkas utifrån VoFs speciella sätt att tolka naturvetenskapen.

Artikeln: High-dose vitamin C injections shown to annihilate cancer

Olausson gillade inte heller den nya rönen som publicerades av ”the peer-reviewed” Science Translational Medicine baserat på forskning vid University of Kansas. Läs mer i Nature-artikeln om samma studie: ”Vitamin C injections ease ovarian-cancer treatments”.

Artikeln: Turtle Wax bilschampo med nanopartiklar gjorde mig sjuk

NewsVoice-artikeln redogör för en observation. Undertecknad blev sjuk av ett nanopartrikeldamm som definitivt kändes i luftrören. Finns inga vetenskapliga bevis för det ännu, men syftet med artikeln är att redovisa observationen. Den är av allmänt intresse. Kanske nanopartikeldamm blir framtidens asbest-skandal. Det tror inte Olausson på, men han vet inte om han har rätt.

Artikeln: Vad vet forskare och myndigheter egentligen om verkligheten?

Människan skapades av utomjordingar som en slav-ras för att gräva guld på Jorden, skriver Peter Olausson.

Det får stå för Olausson. Debattartikeln skriven av frilansaren Kent Bengtsson spekulerar kring frågan vad vetenskapsmännen egentligen vet om verkligheten, precis som rubriken visar. Bengtsson tar upp målande exempel på hur fel vetenskapen kan ha i relation till en spekulativ verklighet. NewsVoice uppmanar Olausson att kontakta Bengtsson för att fortsätta den filosofiska diskussionen.

Artikeln: Sea cucumber extract kills 95% of breast cancer cells 

I Peter Olaussons värld blir rubriken ovan tillplattad till orden: ”Bota cancer med sjögurka”.

I själva verket hänvisar originalartikeln till ett flertal studier om ”sjögurka mot cancer” som publicerats på ClinicalTrials.gov och Pub Med, världens största medicinska databas.

Artikeln: Är Isis nästa false flag för att förlänga krigsindustrins intäkter?

I det här fallet ändrar inte Faktoider den ursprungliga rubriken. Här menar Olausson att ”false flag” är ekvivalent med USA enligt NewsVoice, men det finns inte en enda artikel på NewsVoice som gör den ekvationen att alla ”false flags” är skapade av USA. Strategin är känd från människans historia sedan länge. Se dokumentären ”Terrorstorm” eller artikeln om ”Operation Northwood”.

Artikeln: Anders Sultan: kolloidalt silver kan bota cancer och svampsjukdomar

Peter Oluasson överförenklar igen och nu med orden:

Kolloidalt silver (mikroskopiskt finfördelat i vatten) är ett mirakelmedel som, insisteras i upplysta kretsar, är bra mot allt.

I själva verket har Anders Sultan aldrig hävdat att det är en mirakelmetod som botar allt. Beprövad erfarenhet visar dock att kolloidalt silver är ofarligt att medicinera med och att det hjälper mot en rad virus, bakterier och svampar. Om cancer beror på svamp fungerar antisvampmedel, men skolmedicinen vägrar generellt betrakta cancer som en infektion eftersom det strider mot etablerad uppfattning, som kan var fel.

Artikeln: Folk som tror på konspirationsteorier är förnuftigare än andra

Artikeln som egentligen är rubricerad: ”Studie visar att ”konspirationsteoretiker” är förnuftigare än ”skeptiker” måste sticka i varje VoF-skeptikers ögon. Forskningen utförd av Michael J Wood och Karen M. Douglas vid University of Kent, Storbritannien visar att traditionella skeptiker ofta är mer aggressiva än de som är öppna för andra möjligheter. Olaussons artikel om NewsVoice bekräftar den socio-psykologiska studiens resultat.

Artikeln: Homeopati får cancerceller att begå självmord

I Olaussons Faktoider heter istället artikeln: ”Bota cancer med vatten (homeopati)”. Artikeln som NewsVoice tipsar om är publicerad på Dagens Homeopati som i sin tur hänvisar till en studie publicerad på Pub Med. Studien visar att Lycopodium i potenserna 5C och 15C orsakar apoptos, programmerad celldöd hos cancerceller. Homeopati på friska celler ger däremot ingen eller liten skadeeffekt. Det här är ytterligare ett exempel på artikel av allmänintresse, åtminstone för de intresserade av ny cancervård som inte drogar ner patienten med celllgifter.

Artikeln: Den giftiga kanelbullens dag

Olausson kommenterar:

Kanelbullens dag den 4 oktober är en konspiration, påprackad oss av tillverkare av mjöl, socker, margarin och andra giftigheter. Berättar Annika Dahlqvist.

NewsVoice citerade Dr Annika Dahlqvist som sedan många år varnat för margarin och transfetter. Hon har haft rätt hela tiden visar det sig. FDA dömde 2013 ut transfetter som ej säkert som människoföda. Margarinets skadliga inverkan på kroppen blir allt mer allmänt känd och accepterad. Ingenstans hävdar Dahlqvist att det handlar om en konspiration. Återigen fantiserar Olausson så att hans dömande bild av de han ogillar ska förstärkas.

Artikeln: Molecular Biologist Proves THC from Cannabis Kills Cancer Completely

Olausson sammanfattar i Faktoid-artikeln med orden ”Bota cancer med cannabis”, vilket stämmer. På Pub Med finns publicerat över 200 studier på temat cannabis som anticancermedel. Man kan tala om en revolution inom cancervården och den 27 juli 2014 publicerade New York Times (NYT) redaktionsartikeln ”Repeal Prohibition, Again”, som vill att USA helt ska legalisera cannabis. Tidningen skriver att idag lever 35% av USA:s befolkning under lagar som tillåter medicinsk cannabis. Nu vill NYT att alla ska ha den medicinska friheten. Olausson verkar dock inte följa med i denna intressanta utveckling.

Artikeln: Pensionär Gunnar Jonzon: Fredrik Reinfeldt – ”Vad tycks om att få leva på 6570 kr i månaden?”

Olausson tycker att debattartikeln har ”Ring P1”-nivå. Ingen kommentar.

De tvivelsjuka kan behöva vård

Peter Olausson avslutar sin artikel med den sedvanliga anmärkningen att Sassersson minsann misslyckades i ett TV4-experiment på remote viewing, som var en del av en journalistisk undersökning av ämnet. Han nämner dock inte de två andra experimenten [Exp 1] [Exp 2] som lyckades bra. Skeptikerna från VoF har fixerat sig vid dessa experiment sedan 10 år, vilket förefaller vara ett tecken på rättshaveri. De bara måste ha rätt i att någon haft ett ”fel”, något som de upprepar år efter år i alla möjliga sammanhang på YouTube, forum och bloggar.

Hur kan man förstå tvivelsjukan?

Undertecknad skrev 2010 artikeln: ”Psykologisk profilering: Vem är den typiske pseudoskeptikern?” som försöker profilera den typiska skeptikern med ett överdrivet kontrollbehov och felsökarbeteende.

Oavsett vilken som är den exakta psykiatriska diagnosen tycks tvivelsjuka handla om oförmågan att anpassa sig till förändringar i synen på verkligheten, i vilken personlighet och jagupplevelse ska bibehålla en sund karaktär.

Denna oförmåga resulterar i en överlevnadsstrategi. Den uttrycker sig i form av en osund skepticism mot allt som hotar det befintliga personliga paradigmet och genom ett starkt behov av att kontrollera omgivningen.

För att nå detta mål måste andra människors världsåskådning, som inte överensstämmer med den tvivelsjukes, ”korrigeras” så att andras världsåskådningar blir samma som den tvivlande. Skepticism blir på så vis en flykt som skänker tröst.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén