Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: Martin Rundkvist

Smålandsposten tar avstånd från Vetenskap och Folkbildnings stövlande

Monty_python_footTidningen slår fast att Katedralskolan i Växjö faktiskt har rätt att hyra ut till mediet Terry Evans som nyligen besökte skolan för att hålla en storseans. Det fick ordföranden i Vetenskap och Folkbildning Martin Rundkvist att reagera. ”En skola är en byggnad där man lär unga elever om hur världen fungerar”, säger han till Smålandsposten och insinuerar att Evans verksamhet nu legitimerats av Växjö kommun.

Det skriver Smålandsposten i artikeln ”Rätt att hyra ut till Terry Evans”.

På ett träffsäkert sätt beskriver journalisten Marcus Svensson ordförande Martin Rundkvists stövlande på den religionsfrihet och mötesfrihet som vi har i Sverige.

Marcus Svensson skriver:

”Därför förvånar det att Rundkvist uttalar sig som om skollokaler vore sakrala, i meningen avskilda för det profana. Som om själva rummet har en särskild betydelse.”

”Till det ska läggas att en kommun alltid bör utgå från mötesfrihet och likabehandling i uthyrningsärenden, inte utifrån uppfattningen att det svävar någon slags magi över just aulor i gymnasieskolor.”

Svensson konstaterar att Vetenskap och Folkbildning (VOF) är en liten gemenskap som är ungefär hälften så stor som det minsta frikyrkliga samfundet Sjundedagsadventisterna och att vi måste vara vaksamma över att intressen försöker hämma religions-, yttrande- och mötesfriheten.

Medievärlden om Vetenskap och Folkbildning: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

Medievärlden om VoFTidningen Medievärlden ifrågasätter den 23 april föreningen Vetenskap och Folkbildnings utpekning av journalister på P3 Nyhetsguiden som fick förra årets fulpris av VoF.

Artikel rättad 2013-04-24*, **

Vetenskap och Folkbildning (VoF) som gav sitt fulpris ”Årets förvillare” år 2012 till P3 Nyhetsguiden, för att redaktionen varit negativ till HPV-vaccin i ett inslag, råkade peka ut fel person.

”Minst en av de namngivna hade ingenting med inslagen om HPV-vaccinet att göra”, skriver Axel Andén på Medievärlden.

VoF har nu dragit tillbaka det namnet [*alla namnen], men medger inga misstag.

Medievärlden ifrågasätter hela poängen med att peka ut de enskilda journalisterna. Ansvarig ordförande Martin Rundkvist i föreningen Vetenskap och Folkbildning försvarade sig med följande uttalande:

”Det kan jag hålla med om, det som var ovanligt här var att den som gjorde pressmeddelandet gick in och hämtade bild och namn på dessa personer från programmets sajt.”

Hoppsan, föreningen Vetenskap och Folkbildning klipper och klistrar fel från webben igen.

Samma sak var det när föreningen pekade ut en läkare 2009. Då hade föreningen baserat en ”vetenskaplig” bedömning på en strof i kvällspressen, enligt ett tydliggörande av Rickard Berghorn. Inte heller då medgav VoF några särskilda misstag.

”Det visade sig att VoF använt en kvällstidningsartikel (Aftonbladet 30/8 -09) som faktaunderlag för en av sina huvudanklagelser, formulerad på ett nonsensaktigt sätt:

’Den som äter en kost med mycket fett får enligt henne inte cancer, vilket inte bara är okunnigt utan skuldbelägger människor som insjuknar i cancer.’

Saken var ännu allvarligare eftersom Annika D. själv på sin blogg tagit avstånd ifrån denna artikeln, samma dag den publicerades. VoF medgav inte att man använt en skvallertidning som underlag för en vetenskaplig bedömning, men de har inte heller lyckats visa konkret varifrån anklagelsen annars skulle komma.”

Läs mer i Rickard Berghorns artikel: ”Vetenskap och Folkbildning präglas av kompetensbrist, politisk extremism och historierevisionism”.

Medievärlden: ”Har ni förvillat, om Årets Förvillare?”

** Alla namnen drog tillbaka, inte bara ett. I sig ett tydligt erkännande från VoF att de gjort ett övertramp.

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén