Styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) består till 80% av män och det är oftast kvinnor som får förnedringspriset Årets förvillare. Samtidigt får nästan tre gånger fler män än kvinnor Folkbildarpriset.

VoF vill skjuta i sank de mer mjuka ”feminina” kvaliteterna och inriktningarna såsom: psykologi och sociologisk vetenskap, intuitiv intelligens, känsla, inre vetande, konsensus, holism och fågelperspektiv.

Samtidigt vill VoF beskydda och upphöja de mer ”maskulina” idealen som: naturvetenskap, psykiatri, linjärt tänkande, tävlingsinriktad retorik, logik, reduktionism och rationalism.

VoF kan ej se ett samband mellan de mjuka kvaliteterna och vetenskap. För VoF är verkligheten svart eller vit och allt måste passas in som fyrkantiga klossar i fyrkantiga hål. Allt mjukt, elastiskt och emulerande måste elimineras.

Tillspetsat kan påstås att Vetenskap och Folkbildning är en förening för män som företrädesvis slår ned på kvinnor och ”feminina kvaliteter”. Således kan inte VoF representera varken vetenskap eller de ”kvinnliga” aspekterna inom vetenskapen. VoF som förening kan bara representera de män som styrelsen består av och deras ortodoxa och obalanserade idealbilder av verkligheten.

VoF-styrelsen 2010 har 80% män Kön
Hanno Essén Man
Aija Sadurskis Kvinna
Jan Wallin Man
Per Edman Man
Elisabeth Rachlew Kvinna
Malin Sandström Kvinna
Sven Ove Hansson Man
Dan Israel Man
Jesper Jerkert Man
Dan Larhammar Man
Peter Olausson Man
Martin Rundkvist Man
Johan Sperling Man
Kjell Strömber Man
Joacim Jonsson Man
13 män, 3 kvinnor

Årets förvillare 1987-2009 Kön
2009: Annika D. Kvinna
2008: Ursula F. Kvinna
2007: Tvagengruppen Könsneutralt
2006: SvD, journalist Susanne S. Kvinna
2005: Ella B. Kvinna
2004: Olle J. Man
2003: Kanal 5 Könsneutralt
2002: Rosemarie J. Kvinna
2001: Mats M. Man
2000: Sanna E. Kvinna
1999: Eva M. Kvinna
1998: Erland L. Man
1997: Toni I. Man
1996: Alternativa Nobelpriset Könsneutralt
1995: Nils Axel. M Man
1994: Lotta von A. Kvinna
1993: Sassa Å. Kvinna
1992: Catrin J. Kvinna
1991: Jens T. Man
1990: TV4 Könsneutralt
1989: Statliga alternativmedicinkommittén Könsneutralt
1988: Amelia A. Kvinna
1987: Dag S. Man
7 män, 11 kvinnor

Årets folkbildare 1987-2009 Kön
2009: Staffan Ulfstrand Man
2008: Anna Bässén Kvinna
2007: Jonathan Lindström Man
2006: Hans Rosling Man
2005: Nils Uddenberg Man
2004: Robert Aschberg Man
2003: Marie Rådbo Kvinna
2002: Olav Hammer Man
2001: Torbjörn Fagerström Man
2000: Gunilla Myrberg Kvinna
1999: George Klein Man
1998: Zenon Panoussis Man
1997: PC Jersild Man
1996: Lillian Öhrström Kvinna
1995: Harriet Svenhard Kvinna
1994: Bengt af Klintberg Man
1993: Hans-Uno Bengtsson Man
1992: Peter Paul Heineman Man
1991: Bodil Jönsson Kvinna
1990: Rune Andréasson (Skalman) Man
1989: Gunnar Rosell Man
1988: Klas Fresk Man
1987: Hans Rehnvall Man
17 män, 6 kvinnor