Har du stött på påståenden som tycks vara förnuftiga och vetenskapliga? Kanske har du via media fått veta att forskningen bevisar det ena eller det andra? Var på din vakt. Skenet kan bedra. Du kan ha att göra med falska skeptiker,  industrilobbyister eller PR-folk. Äkta skeptiker ägnar sig däremot åt att från ett vetenskapligt perspektiv utröna vad som egentligen är sann vetenskap, seriös forskning och fakta utifrån en position som präglas av frihet från ideologiska, religiösa eller ekonomiska intressen.

Ekonomiska, religiösa, politiska och ideologiska spelare i samhället är skickliga på att vilseleda. Företag och regeringar anlitar PR-bolag. Kommunikationsavdelningar på myndigheter och organisationer har ofta smarta och avledande svar på inkommande kritik och diverse standardsvar avsedda för allmänheten. Det som utnyttjas är vår benägenhet att söka trygghet.

Vårt Sinne är präglat för att kunna upptäcka mönster i tillvaron och sedan hemfalla åt självbekräftelser som syftar till att hålla vår världsbild intakt. Dessa mönster och förutfattade meningar skänker tröst i en komplicerad värld och de kan därför vara vilseledande eftersom våra psykologiska tendenser ofta är känslomässigt styrda snarare än kunskapsmässigt grundade.

Det är inte konstigt att falska skeptiker och välbetalda PR-proffs är illusionister. Antingen trollar det på scenen eller så trollar de på marknaden. De är experter på hur man med hjälp av synvillor och vilseledningar kan lura dig att tro på något som gagnar tex PR-expertens uppdragsgivare. Ett exempel på när vårdsektorn blir föremål för bedrägerier var när Gardasil blev en kommersiell framgång i Sverige med hjälp av en skicklig PR-konsult som också fick pris för insatsen.

Om en svårt sjuk människa okritiskt accepterar tex kemoterapi vid cancer kan det gå riktigt illa. Finns det bättre alternativ? Har läkaren verkligen ställt rätt diagnos eller följder denna en rutin? Har du efterfrågat en second and third opinion inom fler medicinska inriktningar, från olika professionella vårdgivare? Var särskilt uppmärksam om din läkare försöker hetsa fram ett snabbt beslut eller börjar förorda radikala lösningar. Läkaren agerar ofta säljare till slutkund, till dig som patient, även om denne inte anser det. Var klar över att varje cancerfall innebär en intäkt på upp till c:a en miljon kronor per behandlad patient och att läkaren, hur duktig och trevlig denne än är, mycket väl kan leda dig till döden genom ”radikal vård”.

Föräldrar som okritiskt låter sin spädbarn vaccineras kan ångra sig grovt efteråt. Undersök alltid om producenten av vaccinet har fällts för mutande av läkare, mörkning av biverkningar eller någon annan form av bedrägeri innan du låter accepterar vaccinet. Undersök även om vårdcentralen har något ansvar gentemot dig om något går fel vid vaccineringen tex om du eller ditt barn drabbas av en allvarlig biverkning. Undersök framför allt om det finns vetenskapliga bevis för att vaccinet i fråga fungerar och är säkert. Läs mer på vaccinskeptikersajten Vaccin.me.

Lyssna på alla läger av forskare som försöker beskriva tex klimatförändringarna. Lyssna inte bara på de som skriker med högst röst i populär- och gammelmedierna. Följ inte konformativt den mest trendiga ”vetenskapliga” åsikten som gäller för dagen. Se upp för de falska skeptikernas irrgångar och argumentationsknep. Lär dig mer om hur de manipulerar dig på originalsajten Skeptikerskolan.se, inte att blandas ihop med Skeptikerskolan.nu som är ett slags försök att industrianpassa dig, dina åsikter och ditt beteende.

När det handlar om frågor som berör liv och död är alltså kritiskt tänkande särskilt viktigt. Ta som exempel mat och hälsa. Ofta kan vitaminer och kosttillskott vara det din kropp behöver in en värld där allt fler matråvaror produceras på giftiga avloppslammåkrar. Maten är idag snabbproducerad med artificiell konstgödsel som gör att maten blir näringsfattig. Rester av bekämpningsmedel i maten kan betyda att du behöver inta ekologiskt producerade kosttillskott som ger dig den rena näring som din kropp inte får av industrimaten.

Det är inte säkert att skolmedicinarens kvickfixpiller är det du behöver när kroppen ger upp hälsan. Du kanske behöver giftfri, näringsrik mat och vitaliserande vitaminer. Hälsa nås sällan genom intag eller injektioner av läkemedelsindustrins massproducerade one-size-fits-all-lösningar.

Kroppen läker oftast om den får vad den behöver. De självläkande mekanismerna i kroppen, vilka utvecklats under årmiljoner, bör inte underskattas utan istället stimuleras. Alternativvården är inne på den linjen.

Sajten Vetenskap och Folkbildning förespråkar därför genuint kritiskt tänkande, vetenskaplig skepticism, men även tilltro till vedertagen erfarenhet som redan finns i kulturarvet sedan många generationer tack vare prövning och tillämpning.

En förening som särskilt stuckit ut hakan i medierna som ofta torgför vilseledande uppfattningar om tingens natur är föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF.se). De agerar som typiska industrilobbyister. VoF angriper tex enskilda alternativterapeuter, men aldrig läkemedelsindustrins bolag, de som givit oss narkolepsi, neurosedynskador och som förorsakat lidande och förtidig död för miljontals människor varje år i världen.

Text: Admin