end-of-the-worldI denna artikelserie i 20 delar analyserar Eva Olsson och Tony Eckardt en kollison mellan den materialistiska-sekulära världsbilden och en mer nyandligt orienterad världsåskådning.

Den materialistiska föreningen VoF, de sekulära Humanisterna och de amerikanska motsvarigheterna utgör en enad trupp som samtliga parter på sina hemsidor tar avstånd från vad de kallar subkulturella och mystiska newage-strömningar i samhället.

De anser ibland att demokratin är i fara, men i ett demokratiskt samhället får gemene man tro på vad denne vill och det finns redan lagar som styr vad som är brottsligt.

Olsson och Eckardt konfronterar i sin tur etablissemangets grindvakter och försöken att likrikta alla till en slags andligt frånvänd konformitet. De hävdar att människan som art även har en andlig natur som måste bejakas för att samhället i stort ska kunna bli sunt.

Endast i diktaturen är andlighet brottsligt, resonerar de.

Nedan ett urval av artiklar som adresserar föreningen Vetenskap och Folkbildning

Sammanfattning av artikelserien, I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken

Den statistiskt säkerställda healingforskningen på KI lockar fram ”Stortrollen” som hotar forskare

VoF-troll styr och hotar sannolikt både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum

”Det här är Stortrollen”

Man styr samhället genom att styra världsbilden

Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion