Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Etikett: Bo Zackrisson

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 3

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Larhammaraffären – Del 3” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Larhammaraffären – Del 3

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

I torsdags förmiddag blev jag upplyst om att professor Larhammar gått i svaromål på mina två blogginlägg om makarna. På förmiddagen spelade jag tennis i två timmar för att sedan åka in till Stockholmsinitiativets presskonferens. När jag frampå kvällskvisten återkom till hemmets lugna vrå var det fel på vår internetuppkoppling. Nu är det fixat.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 28 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Professor Larhammars försvarstal är utlagt på hans personliga hemsida. Tyvärr fortsätter Larhammar att vilseleda sina läsare. Han tillämpar det gamla ihopbuntningstricket genom att bunta ihop mig med Sanna Ehdin och dr Dahlqvist. Som om vi förde en slags gemensam och förplanerad talan mot professorn. Så är det naturligtvis inte.

Undviker huvudfrågan – jävet

Mitt första blogginlägg motiverades av Larhammars illa skrivna och illa tänkta notis på Folkvättarnas hemsida. Eftersom dr Dahlqvist och framför allt Sanna Ehdin har förföljts av Larhammar och dennes svans av frontsoldater, så var det naturligt att de blev animerade av att jag skrivit om professorns dolda jäv. I sitt försvarstal undviker tyvärr Larhammar själva ursprunget till uppståndelsen och ägnar sig huvudsakligen åt att gå till förnyade attacker på Sanna Ehdin. En sann skeptiker förföljer sin häxa ända upp på bålet och tänder själv på.

Det är nog inte många som tror att det var av omsorg om dr Dahlqvists heder som professorn skrev sin lilla notis. Professorn brukar med jämna mellanrum skicka ut sina bannbullor från Uppsala domkyrka, förlåt Medicinkyrkan i Uppsala. Jag konstaterar dock att professorn tvingades skriva om sin infama bannbulla över Dr Dahlqvist flera gånger när han insåg att han klampat i klaveret. Den var illa skriven och illa tänkt i första versionen. Nu är den bättre skriven men fortfarande illa tänkt.

Laglig insyltning

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

Egentligen är det inte mycket som behöver tilläggas. De flesta som kan läsa innantill har nog dragit sina egna slutsatser om Larhammars motiv och jävssituation. Den folkliga betydelsen av jäv är att man är insyltad i något på något sätt. Särskilt allvarligt är det om man väljer att dölja att man är insyltad. Jävsbegreppet i mera strikt mening tillämpas inom juridiken och inom offentlig förvaltning. Jag diskuterar det mera folkliga jävsbegreppet – insyltningen.

För att uttrycka det tydligt. Professorn har inte gjort något olagligt som har en fru som konsultar åt läkemedelsindustrin. Men att det kan uppstå en intressekonflikt förefaller rimligt. Fruns lilla firma omslöt nästan två miljoner kronor 2007, lite mindre under 2008. Det är ändå en imponerande omsättning som frun som ensam anställd drar in.

Styrelsesuppleanten kan vara stolt över sin hustru, vars kunskaper värderas så högt av kunderna. Som framgick av del två av Larhammaraffären så jobbade hustrun under många år på Quintiles där hon lärde sig hur en slipsten ska dras. Hur Quintiles marknadsför sig gentemot sina kunder framgår av bilden.

Gnistanpriset

Man kan naturligtvis ha synpunkter på vem som tilldelar någon ett pris. Guilt by association-argument tillhör Folkvätteföreningens bästa retoriska gren. Det vore därför ett utslag av anständighet om Dan Larhammar gjorde sig omaket att läsa priskommitténs motivering till att den utsåg dr Dahlqvist till pristagare. Att inte kommentera motiveringen är både antiintellektuellt och ojust.

Dan Larhammar visar återigen att han gjorde sig förtjänt av föreningens fulpris Årets Folkvätte 2006. I motiveringen den gången står att läsa att Larhammar ”får priset för sitt idoga arbete som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de mekanistiskt vetenskapliga skrankorna”.

Jag delar för övrigt Larhammars vitsordande av Ragnar Levi. Han är en alldeles utmärkt medicinjournalist. Jag recenserade hans bok om medicinjournalistik i Medikament när den kom vid millennieskiftet.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 1

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med titeln ”Dan Larhammar och hans dolda jäv” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar och hans dolda jäv – Del 1

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

Dan Larhammar har kommenterat föreningen SARAs beslut att tilldela Annika Dahlqvist Gnistanpriset 2009. Han gör det på Folkvättarnas hemsida. Kommentaren är kort men Larhammar lyckas ändå formulera några sakfel och vilseledande resonemang. Skeptiker vill gärna framstå som vetenskapliga men när argumenten tryter tvingas man konstruera egna teorier ungefär som medeltidens astrologer som uppfann epicentriska cirklar för hålla den geocentriska världsbilden under armarna. 

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 21 nov 2009 |  Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Den svenska grenen av den internationella skeptikerrörelsen har närmast religiösa drag. Vetenskapen ses som en kyrka där etablissemanget utgörs av kardinalerna. Skeptikerrörelsen utfärdar bannbullor på löpande band mot kättare som vågar ifrågasätta medicinkyrkan. Skeptikerna slår nästan undantagslöst nedåt. Uppåt visar man vacker tass. Snäll vovve! Skeptikerrörelsen är etablissemangets trognaste ryggdunkare.

Vad är det egentligen Larhammar skriver? Låt oss se efter… 

Låt mig nu gå igenom Larhammars artikel och på punkt efter punkt så pedagogiskt som möjligt förklara varför Larhammar är ute och cyklar. Larhammar inleder på följande sätt:

Dan Larhammar juni 2016 - Foto: Anna Böhlmark

Dan Larhammar juni 2016 – Foto: Anna Böhlmark

”Sedan några år delar föreningen 2000-Talets Vetenskap ut ett pris kallat Gnistan till någon som ägnat sig åt alternativmedicinsk pseudovetenskap, förlåt, till någon som föreningen anser ”på ett förtjänstfullt sätt tillämpar ett helhetstänkande”.
Sedan fortsätter det:

”Årets pris går till läkaren Annika Dahlqvist som blivit känd i media genom att vid upprepade tillfällen förespråka den så kallade LCHF-kosten (lågt kolhydrat, högt fett). Nyligen framförde hon i Aftonbladet det häpnadsväckande påståendet att LCHF-kosten stärker immunförsvaret och avrådde från vaccination mot svininfluensan.

Min kommentar: Larhammar syftar på den artikel som en journalist på Aftonbladet vinklade ihop och där Dahlqvist citerades på ett sätt som hon själv menar är felaktigt. För en chefsskeptiker borde det vara omöjligt att använda en kvällstidningsartikel som referens. Men om det passar ett visst syfte, att brännmärka en kättare, kan boulevardpressen duga, även för en skeptiker av rang.

Han vilseleder när han påstår att Dahlqvist avråder från ”vaccination mot svininfluensan”. Dahlqvist har, liksom många svenska läkarkollegor till henne, varit kritisk till beslutet om massvaccinering av hela svenska folket mot denna relativt lindriga influensa. Det är en uppfattning som delas av de flesta experter i världen. Sveriges linje om massvaccinering utgör en minoritetslinje.

På kontinenten förs diskussioner i medierna och i läkarorganisationerna om Big Pharmas lobbyism mot myndigheter och expertgrupper. Om detta har jag skrivit mycket den senaste tiden, bland annat om det hemliga avtal som ligger till grund för myndigheternas beslut om massvaccinering.

Vilken vetenskap stödjer massvaccinering?

Larhammar säger det inte rakt ut, men andemeningen i hans kommentar är att han stödjer massvaccineringslinjen. Frågan man bör ställa Larhammar är naturligtvis vilken vetenskap han stödjer detta på.

Massvaccinering mot influensa har aldrig tidigare prövats vilket innebär att vetenskapligt underlag för en sådan åtgärd saknas. Om det nu, vilket mycket talar för, handlar om en gigantisk klinisk studie med hela svenska folket som studiepopulation, var finns säkerhetstänkandet, var finns studieprotokollen och var finns det informerade samtycket? Det finns helt enkelt inte. Det är myndighetspropaganda rakt igenom. Och kritikerna tystas under hot om repressalier.

I Dahlqvists fall gick det så långt att hennes chef avstängde henne från att gå jourer. Att avstänga människor från att arbeta för att de har fel åsikter gjorde man i gamla östblocket. En tradition som uppenbarligen skeptiker Larhammar delar.

Larhammars favoritfiende

Sedan gör Larhammar en halsbrytande retorisk saltomortal. Han lämnar Dahlqvist och ger sig på sin favoritfiende – Erik Enby. Så här skriver Larhammar:

”Att föreningen 2000-Talets Vetenskap anser att detta är att ”sätta vanliga människors hälsa i centrum” är kanske inte så överraskande med tanke på att den grundades av läkaren Erik Enby som för en tid sedan fråntogs sin legitimation efter flera allvarliga felbehandlingar.”

Min kommentar: Här vilseleder Larhammar igen. Erik Enby har inte grundat 2000-Talets Vetenskap. Däremot har vi skrivit flera artiklar om hans forskning och han har själv medverkat i tidningen. Larhammar bör som vanligt läsa på. Enby har inte fråntagits sin legitimation på grund av ”felbehandlingar” utan för att han inte ansetts arbeta i ”enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Det är få länder som idag tillämpar detta luddiga begrepp i sin tillsyn av legitimerad personal som svenska myndigheter. Den svenska Socialstyrelsen drar in legitimationen för i Sverige verksamma läkare för att de använder metoder som används rutinmässigt i andra länder. Ärendet om Enby är överklagat och sista ordet är inte sagt.

Larhammar har nu fått upp farten ordentligt och ångar vidare:

”Föreningen har tagit ställning för en lång rad ovetenskapliga metoder. Med sådana vänner behöver Annika Dahlqvists knappast några motståndare.”

Min kommentar: Det är riktigt att föreningen tagit ställning för en del metoder som inte används inom skolmedicinen i Sverige. Det betyder dock inte att metoderna inte är verksamma. Det betyder bara att skolmedicinen i Sverige inte accepterar dessa metoder. Konstigare än så är det inte. Annika Dahlqvists kostmodell är dock godkänd av Socialstyrelsen, och i den processen spelade 2000-Talets Vetenskaps opinionsbildning en viss roll.

Jävsdeklarationen 

Larhammar avslutar med en intressant ”jävsdeklaration”:

”Jävsdeklaration: undertecknad fick härom året föreningen 2000-Talets Vetenskaps anti-pris.”

Min kommentar: Det är ett av få sakligt korrekta uppgifter i Larhammars artikel. År 2006 utnämndes han till Årets Folkvätte och motiveringen kan läsas här i sin helhet.

Larhammars jävsdeklaration förtjänar en utvikning. Han har vid ett flertal tillfällen legat bakom kritiska artiklar mot olika naturläkemedel och alternativa behandlingar. Alltså sådana metoder och behandlingar som läkemedelsindustrin och etablissemanget har intresse av att ta kål på. Så här säger Dan Larhammar i en artikel i Forskningsrådets tidning:

— Det farligaste med alternativmedicinerna är om de får ersätta bevisat verksamma läkemedelsbehandlingar och risken för interaktion med receptbelagda konventionella läkemedel är stor, säger Dan Larhammar.

Min kommentar: Man ska naturligtvis vara försiktig både med kosttillskott, örtmediciner och receptbelagda toximolekylära substanser (läkemedel). Allt handlar om doser. Den intressanta frågan är dock varför Larhammar är så engagerad i just denna fråga. Svaret får man om man söker vidare i Larhammars dolda jävsproblematik.

Larhammar Consulting AB

Jag har tidigare skrivit om skeptikerrörelsen och hur den okritiskt och gärna delar säng med industriella intressen. Föga förvånande visar det sig att Dan Larhammar bokstavligt talat delar säng med en konsult för läkemedelsindustrin. Hustrun har nämligen i många år jobbat för att underlätta för Big Pharmas produkter att registreras och nå marknaden snabbt. Under många år var hustrun hög chef på Quintiles AB, ett stort konsultföretag som hjälper Big Parma med design och genomförande av kliniska studier.

Sedan några år har Larhammars hustru öppnat en egen liten konsultlåda Larhammar Consulting AB. Hon bjuder där ut sina behag, förlåt tjänster, till högstbjudande. Detta lilla jäv är inte helt ovidkommande i sammanhanget och förklarar den äkta mannens ihärdiga försvar för toximolekylära substanser och ihärdiga klappjakt på alternativa medel och metoder.

Skeptiker är i allmänhet ljusskygga varelser. De brukar gå till storms mot UFOn, tomtar och troll. Intresset ljuger dock sällan när man synar korten. När man sätter sökarljuset på en av skeptikerrörelsens högst uppburna uttolkare, spricker denne som ett troll i solen.

Gå till källan!

Om du vill läsa ett helt nummer av 2000-Talet Vetenskap direkt på nätet så kan du göra det genom att ladda hem denna pdf-fil. Gå till källan och skaffa dig en egen uppfattning. Numret innehåller artiklar om Annika Dahlqvist, om skeptikerrörelsen, om Erik Enby, om kolestrolmyten, om skolmedicinens läkemedelsmisshandel av patienter m.m. Numret är en utmärkt illustration till att verkligheten ibland är mer komplicerad än den endimensionella verklighetsuppfattning som företrädarna för den trosvissa skeptikerörelsen bekänner sig till.

Text: Bo Zackrisson

Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin – Del 2

Bloggen Vetenskap-folkbildning.nu fick tillstånd att återpublicera denna artikel skriven av Bosse Zackrisson med den ursprungliga titeln ”Makarna Larhammar del 2” publicerad på Passagen.se 2009. Det var Zackrisson som från början avslöjade apotekaren och VoF:aren Dan Larhammars koppling till läkemedelsindustrin.

Dan Larhammar, <a href=

Makarna Larhammar del 2

Bo Zackrisson - Foto: Kostdemokrati.se

Bo Zackrisson – Foto: Kostdemokrati.se

”Du behöver inte oroa dig för resultatet när Quintiles har hand om din kliniska studie”. Så ser reklamen ut för det företag i vilket en av makarna Larhammar var hög befattningshavare under många år.  Igår [22 november 2009] skrev jag om makarna Larhammar med anledning av att maken behagat skriva en infam hetsartikel riktad mot Annika Dahlqvist. Nu har maken skrivit om artikeln tre gånger.  Jag ska nu fortsätta lite där jag slutade.

Text: Bo Zackrisson | Original – Ursprungligen publicerad 23 nov 2009 | Artikelserien: Del 1Del 2 | Del 3

Fru Larhammar har en bakgrund som befattningshavare inom bland annat läkemedelsindustrin och som befattningshavare inom konsultbranschen för samma industri. Quintiles var hennes hemvist under många år. Quintiles skräddarsyr kliniska studier åt läkemedelsföretag så att produkterna snabbt når marknaden. Som framgår av företagets reklam så behöver man inte oroa sig för studiens resultat.

God affärsidé

Om vi går vidare till Larhammar Consulting AB så framgår det att båda makarna sitter i bolagets ledning. Makan som ordinarie styrelseledamot och maken som suppleant. Ett rent familjeföretag alltså med affärsidén att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbt få produkterna att nå marknaden, vilket förefaller vara en lysande affärsidé. Och båda makarna drar sina respektive strån till stacken.

Att hjälpa varandra

Makan hjälper läkemedelsföretagen direkt på konsultbasis. Maken bidrar på sin kant med att i sin opinionsbildning ständigt undergräva förtroendet för alternativa metoder, naturprodukter och kosttillskott och ständigt betona betydelsen av industrins läkemedel. Som professor i farmakologi vid anrika Uppsala universitet kan maken dessutom framstå som oberoende.

Inget konstigt men bra att känna till

Detta leder tankarna till en annan, numera pensionerad, professor vid Uppsala universitet, nämligen Bengt Vessby. Han lobbade under många år för att margariner var nyttigt samtidigt som margarinindustrin betalade hans lön. Egentligen är det inget konstigt men det kan ibland vara bra att veta om det kan ligga ett litet affärsintresse dolt under en oberoende vetenskaplig yta. Det behöver inte betyda något, men är som sagt alltid bra att känna till.

Text: Bo Zackrisson

Bo Zackrisson är medicinjournalist och skriver om hälsans vänner och fiender samt gör nedslag i den politiska debatten. Han är redaktör för LCHF-magasinet och 2000-Talets Vetenskap och var tidigare under tio år chefredaktör för Tidskriften Medikament.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén