Den sk Lundaforskaren dvs Fredrik Johansson adjunkt vid den biologiska institutionen i Lund gästade VoF:s årsmöte den 24 mars. Han berättade att personer som drabbats av silverförgiftning dvs förgiftats av silvernitrat (inte kolloidalt silver) och fått diagnosen argyri inte lider på annat sätt att än att huden blir blå.

Det framkommer tack vare en ljudinspelning (extern länk till ljudfil) som gjordes under mötet. Avslöjandet står i kontrast till vad voffaren och journalisten Joakim BjörckHelsingsborgs Dagblad (HD) förmedlat i sin artikel: ”Forskare: stora risker med silver” från den 15 december 2014. Här citeras forskaren Fredrik Johansson på ett sätt så att det framstår som om kollodialt silver är giftigt när det egentligen handlar om giftigt silvernitrat.

Joakim Björck skriver så här i sin HD-artikel:

”I den första provrörsstudien tog forskarna humana stamceller från delar av framhjärnan hos ett aborterat foster. Stamcellernas uppgift är att bilda främre delen av hjärnan genom att producera nervceller och stödjeceller. Men tillväxttakten av dessa försämrades markant när kolloidalt silver (nanopartiklar och joner) respektive silverjoner applicerades på stamcellerna. Samtidigt trasades de tillväxande cellerna sönder.”

Det som forskarna gjorde var alltså att tillföra både giftigt silvernitrat och silvernanopartiklar (kolloidalt silver) på hjärnvävnaden. De kan alltså inte bevisa att det var kolloidalt silver som orsakade skadan. Man vet dock sedan tidigare att silvernitrat är mycket giftigt.

Joakim Björck placerar alltså kolloidalt silver bakom en rökridå där det uppfattas som att ”silver” i största allmänhet är giftigt för människokroppen.

Förvillande journalistik

Syftet med Joakim Björcks artikel tycks vara att han ville skada Anders Sultan, som omnämns i artikeln. Sultan säljer helt lagligt kolloidalt silver och i Björcks artikel finns ett stort foto på produkten Ionosil som säljs av Sultans företag. Kopplingen till Anders Sultan och hans företag och produkt är tydlig. Syftet verkar även vara att sprida föreställningen hos HD:s läsare att kolloidalt silver är farligt och att Sultan är en hälsofarlig bedragare.

HD-artikeln var en i raden av många artiklar där bla Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet ville sätta dit produkten Ionosil och Anders Sultan, men eftersom kolloidalt silver varken är giftigt eller farligt för däggdjursceller och då tidningen grovt förtalat Anders Sultan personligen genom att hänga ut honom i tidningen med namn och arbetsplats, valde Sultan att stämma tidningarna för grovt förtal.

HD:s chefredaktör Lars Johansson bloggade den 24 april 2015 på HD i artikeln ”Eftersom HD på sätt och vis är part i målet blir det en grannlaga uppgift för oss att bevaka rättegången i nästa vecka på ett opartiskt sätt” följande:

”Journalister strävar efter att komma så nära sanningen som möjligt. Vi har inte råd med misstag som sätter vår trovärdighet på spel. Vi har också ett tungt ansvar gentemot människorna vi skriver om eftersom våra avslöjanden riskerar att förstöra livet för dem. Då måste det vi skriver banne mig vara sant.?”

Anders Sultan skriver så här om situationen idag:

”Eftersom HD utan att ha kontrollerat vad de gått ut med, medvetet orsakat mig stort lidande och stor missaktning från människor som känner mig, så verkar Lars Johanssons ord inte vara mycket mer än tomma sådana…”

 

Joakim-Bjorck-VoF-Skane-hardpixlad

Joakim Björck helt klart VoF-följare

Sultan frågar sig även retoriskt om journalister bör vara medlemmar i skeptikerföreningar av typen VoF som han betraktar som en ren lobbyorganisation för industrin. Sultan berättar att Joakim Björck tycks bedriva en personlig häxjakt gentemot Anders Sultan och hans bolag. Anställda vittnar om hur Joakim Björck vid minst två tillfällen setts sitta och spana i sin parkerade Audi utanför företagets lokaler i Löddeköpinge. När han siktats av personal har han lämnat platsen.

Joakim Björck har vid ett antal tillfällen bedyrat att han inte har någon koppling till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, men det finns bildbevis på att han är en av 182 Facebook-medlemmar i VoF:s Lundaavdelning.

Joakim Björck var även närvarande på VoFs årsmöte på Glorias restaurang den 24 mars 2015 i Lund. Ett möte som enbart medlemmar får närvara vid.

Han var även närvarande under den föreläsning som Lundaforrskaren Fredrik Johansson höll efter årsmötet och han var kanske den som initierat föredraget efter att han fått kontakt med Johansson när han skrev reportaget som påstod att kolloidalt silver var farligt att använda.

Rättegång i augusti 2015

Rättegången mot Helsingborgs Dagblad kommer förmodligen att genomföras vid tingsrätten i Helsingborg och mot Sydsvenska Dagbladet sker förhandlingarna vid Malmö tingsrätt. Det handlar om i stort sett samma artiklar, men med lite olika innehåll som publicerats i två olika tidningar.

Båda tidningarna är stämda för grovt förtal och ersättningsanspråket är mycket högt per tidning. Tidningarna har även gjort upphovsintrång eftersom de otillåtet använt vissa foton.

Sultan skriver:

Tidningen har byggt hela reportageserien på ren okunskap om silver i denna form. Man har förlitat sig på okunniga ?experter?. Åsa Melhus är en av dessa. Man påstår att kolloidalt silver bara fungerar på ?öppna sår? samtidigt som det finns hur mycket bevis som helst för att det kolloidala silver som användes under första hälften av 1900-talet användes med bra resultat för en rad invärtes åkommor. Det är bara att skriva in ?silver colloid? i FASS. Där kan man läsa om ett antal olika produkter som avregistrerades på 1940-talet då den patenterbara antibiotikan fick ta över den roll som kolloidalt silver haft sedan 1800-talets slut.

Tidningen säger dessutom att Anders Sultan ljuger om silvers effekt på cancer och säger att det inte har någon dokumenterad effekt. Anders Sultan redovisar i bevismaterialet som lämnats in till rätten att det just nu finns över femton publicerade studier som verifierar att silvernanopartiklar har god effekt på olika former av cancer.

Många av forskarna som jobbar med forskningen är smått lyriska över de effekter de ser på olika former av cancerceller, berättar Sultan. Samma gäller för de andra områden där tidningen påstår att Anders Sultan ljuger om effekten av kolloidalt silver. Detta tillbakavisar Anders Sultan med hjälp av bevis som refererar till forskning, vetenskap samt den erfarenhet Facebookgruppens med fler än 26.000 medlemmar delat med sig av.

Text: Vetenskap och Folkbildning.nu