internFöreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har åtalats och ansvarig för föreningens webbforum tvingas till svensk domstol. Åtalet kommer från ett svenskt företag som anser att VOF skadat företagets rykte och affärer. En tidigare ordförande i VoF har pekats ut som ansvarig utgivare för forumet.

Åtalet gäller en diskussionstråd på VoF:s webbforum, ett exempel på näthat riktat mot företagets VD, enligt åtalet.

Rättegångsförhandlingarna är uppdelade i tre delar och den första förhandlingen vid Tingsrätten genomfördes under hösten 2014. Nästan tillfälle blir i början på 2015.

Det var i juli 2011 som diskussionstråden startades av VoF-medlemmar på VoFs forum. I tråden stod bla felaktigt att företagets VD hade blivit åtalad flera gånger. Dessa påståenden drogs bort. Enligt en advokat är det ett erkännande av gärningen. Det finns fortfarande över 100 förtalstexer kvar på tråden. Ansvarig för forumet är därför åtalad för grovt förtal och förolämpning och om denne blir fälld riskerar denne 6 månaders fängelse.

Sofia Fransson som tidigare var styrelsemedlem i VoF inlämnade den 2:a mars 2010 en motion till VoFs årsmöte. Hon gav i motionen exempel på allvarlig kritik riktad mot VoF forum och hon ville att föreningen skulle bättra sig, men förslaget fick avslag av en enig styrelse.

Företagets VD säger att denne gärna vill se fler exempel på klagomål tex anmälningar till Datainspektionen eller Polisen. Sådan dokumentation kan underlätta bevisföringen mot VoF.

Admin