Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Replik: Sanningen om NewsVoice och Vetenskap & Folkbildning

Torbjörn Sassersson - True ScienceFöreningen Vetenskap och Folkbildning har i en osignerad artikel i sin pamflett ”Folkvett” rubricerad ”Sanningen om NewsVoice” (29 aug 2015) valt att varna för tidningen NewsVoice. Angreppet kommer i ett nytt underläge för VoF då Google numera listar den VoF-granskande sajten Vetenskap-folkbildning.nu högre än VoF.se vid sökning på orden: ”vetenskap och folkbildning”.

Det är i övrigt intressant att VoF just nu kommer med en så allvarlig kritik mot NewsVoice. Jag tolkar det som om nättidningen NewsVoice på allvar oroar etablissemangets och industrins grindvaktförening. Det är i övrigt många nya medier som nu tar läsare från gammelmedia och tillrättalagd public service. NewsVoice har för närvarande mellan 150 000 och 230 000 unika besökare per månad.

Vi inom de nya medierna utvecklas varje dag som orädda och professionellt undersökande journalister och analytiker. Vi försöker leverera det där skrivandet som gammelmedierna offrade eller glömde bort för att tillmötesgå annonsörer och jäviga styrelseledningar.

Min kommentar till VoF angående det begränsade urval som VoF exemplifierar (av alla de ämnen som NewsVoice tar upp) är att Vetenskap och Folkbildning envist håller fast vid ålderdomliga uppfattningar om vård, hälsa, världen och samhället. Det är som om VoF inte hängt med i den kunskapsutveckling och kunskapsspridning som skett sedan internet kom. Det är denna kunskapsutveckling som NewsVoice speglar medan VoF:s unga och äldre arga män fortsätter att skolmässigt och smalspårigt tolka verkligheten åt allmänheten. VoF vill helst att allmänheten lydigt ska inta VoF:s ortodoxa föreställningar och materialistiska världsåskådning.

Personligen försöker jag så ofta jag kan att ge utrymme för genuin vetenskap, bra forskning och undersökande journalistik till skillnad från VoF som enbart lyfter fram politisk korrekt vetenskap och forskning. VoF bedriver inte heller egna vetenskapliga undersökningar utan fokuserar på opinionsbildning dvs åsikter.

VoF förklarar sin mission:

”Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.”

Läs och jämför alla medier och alla källor

I övrigt håller jag med Dan Larhammar, som skriver följande kommentar efter artikeln ”Sanningen om NewsVoice”:

Dan Larhammar gillar NewsVoice lite grann

Ja, varför inte? Läs på både VoF och NewsVoice och framför allt, läs de texter som är källorna bakom de artiklar som NewsVoice publicerar. Ett av syftena medNewsVoice är att med artiklar på svenska stimulera till läsning i internationella medier. NewsVoice vill öppna svenskboxen och släppa in lite ljus, syre och hopp. VoF försöker istället hålla ihop papplådan.

Min motkritik till VoF lyder:

Svaret på frågorna är förmodligen aldrig. Orsaken är att VoF är en del av etablissemanget, en grindvaktförening som försvarar status quo.

Om skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning hade varit en äkta vetenskapsskyddande förening skulle de för länge sedan granskat och ifrågasatt dessa problem.

NewsVoice är i själva verket ett av de få medierna i Sverige, som tagit sig an dessa svåra skrivjobb.

Anledningen till att läsa VoF:s texter är främst för att få insyn i hur  dessa lobbyister argumenterar för att åsiktsstyra och därför vilseleda journalister, politiker och allmänhet.

Text: Torbjörn Sassersson, redaktör, NewsVoice

Priset Årets Förvillare bör delas ut till globala och exoplanetära förvillare

Iron Sky - Nazi VoF fortress on the moon

HUMOR. Det är dags att inte bara föreningen VoF ska ha självutsedd ensamrätt att dela ut fulpriset Årets Förvillare. Nu börjar även sajten Vetenskap och Folkbildning att dela ut samma pris och det bör så småningom få galaktisk proportion. Vi måste se framåt. Inte bara denna värld kan lida av pseudovetenskap.

Foto från filmen Iron Sky – Nazi Fortress on the back side of the Moon

VoF-redaktionen uppmanar därför inledningsvis alla bloggare, Facebook’are och tidningsredaktörer på alla tidningar i landet att även de börjar dela ut priset. Sverige bör ta täten i världen och för att nå dit måste alla i Sverige hjälpa till. Frågan är om inte även de svenska myndigheterna bör dela ut priset Årets Förvillare. Vi kan hota varandra med priset. Livsmedelsverket kan dela ut priset till Socialstyrelsen och SvD kan ge det till DN.

Förvillandet är så pass utbrett i Sverige och världen att det är läge att året runt dela ut priset. I dagspressen kan man läsa om forskningsfusket, nya handelsavtal som kör över regeringar, sjukhusmaskineriets kvacksalveri baserad på pseudoevidensebaserad vård, statliga Saudiavtal och virala nyheter som inte är nyheter. Listan kan göras oändlig.

Priset Årets Förvillare kan delas upp i många kategorier och varje år bör Årets största globala förvillare utses. Det kan bli en president. Vi startar på vår egen planet med att städa upp på vår egen bakgård.

Årets Förvillare i solsystem och galax

I framtiden bör även solsystemens årliga förvillare koras i galaxen. Vårt eget solsystem är tomt på intelligent liv och det är inte otänkbart att det finns ointelligenta ovetenskapliga extraterrestra raser och hela planeter som lyder under pseudovetenskapligt styre i andra delar av Vintergatan. Dessa ska pekas ut.

Den omnipotenta och allvetande föreningen Vetenskap och Folkbildning med sitt vetenskapsmarscherande har inte nödvändig kapacitet. Gränslös nyrekrytering måste ske. VoF-führern som ej omstridd ledare bör ha full frihet att utveckla sitt lebensraum och inrätta ett 1000-årigt galaktiskt vetenskapsrike. En bas på månens baksida kan bli den första utomjordiska utposten. Där kan placeras ett superteleskop som bortom jorden störande stadsljus obehindrat kan avsöka våra närmaste grannar efter liv och ovetenskap.

Pseudovetenskapliga aliens bör viralgranskas

Skepchick VoFJorden får inte acceptera interplanetära handelsavtal med pseudovetenskapliga aliens som tror på örtmedicin eller yoga. Dessa planeter måste både hälsogranskas och viralgranskas.

Bild: En skepchick från filmen Iron Sky

VoF:s systersajt Metro bör planera att inrätta sin tunnelbanetidning i tunnelbanorna på de närmaste grannplaneterna som tex på Sirius planetsystem. VoF kan sedan genom lokala Metroutgåvor hota andra arter med sin utmärkelse, dessa alienraser måste inse att de kan viralgranskas när som helst. Jack Werner som fick Bonniers Stora journalistpris 2014 för att han uppfann viralgranskaren är en given frontastronaut. En annan given vetenskapsnaut är voffaren Peter Olausson som har Faktoider. Han kan skriva manualen Faktoider för humanoider.

Subversiva mystisistiska underströmningar i jordens grannskap bör tas på bar gärning. Drönare bör kunna samla underrättelser som samlas in och bearbetas, men låt oss först besinna oss i vår ambition och börja med vår egen planet.

Sajten Vetenskap och Folkbildning hoppas att föreningen VoF plockar upp denna boll och jonglerar vidare. Ambitionen att gränslöst vetenskapsorientera allt och alla är viktig. Skulle VoF:s styrelse känna oro inför dessa utmaningar erbjuder vi oss att hålla handen.

Dag Larshammar

Vad är sann skepticism? – Var på din vakt för de falska skeptikerna och industrilobbyisterna

Har du stött på påståenden som tycks vara förnuftiga och vetenskapliga? Kanske har du via media fått veta att forskningen bevisar det ena eller det andra? Var på din vakt. Skenet kan bedra. Du kan ha att göra med falska skeptiker,  industrilobbyister eller PR-folk. Äkta skeptiker ägnar sig däremot åt att från ett vetenskapligt perspektiv utröna vad som egentligen är sann vetenskap, seriös forskning och fakta utifrån en position som präglas av frihet från ideologiska, religiösa eller ekonomiska intressen.

Ekonomiska, religiösa, politiska och ideologiska spelare i samhället är skickliga på att vilseleda. Företag och regeringar anlitar PR-bolag. Kommunikationsavdelningar på myndigheter och organisationer har ofta smarta och avledande svar på inkommande kritik och diverse standardsvar avsedda för allmänheten. Det som utnyttjas är vår benägenhet att söka trygghet.

Vårt Sinne är präglat för att kunna upptäcka mönster i tillvaron och sedan hemfalla åt självbekräftelser som syftar till att hålla vår världsbild intakt. Dessa mönster och förutfattade meningar skänker tröst i en komplicerad värld och de kan därför vara vilseledande eftersom våra psykologiska tendenser ofta är känslomässigt styrda snarare än kunskapsmässigt grundade.

Det är inte konstigt att falska skeptiker och välbetalda PR-proffs är illusionister. Antingen trollar det på scenen eller så trollar de på marknaden. De är experter på hur man med hjälp av synvillor och vilseledningar kan lura dig att tro på något som gagnar tex PR-expertens uppdragsgivare. Ett exempel på när vårdsektorn blir föremål för bedrägerier var när Gardasil blev en kommersiell framgång i Sverige med hjälp av en skicklig PR-konsult som också fick pris för insatsen.

Om en svårt sjuk människa okritiskt accepterar tex kemoterapi vid cancer kan det gå riktigt illa. Finns det bättre alternativ? Har läkaren verkligen ställt rätt diagnos eller följder denna en rutin? Har du efterfrågat en second and third opinion inom fler medicinska inriktningar, från olika professionella vårdgivare? Var särskilt uppmärksam om din läkare försöker hetsa fram ett snabbt beslut eller börjar förorda radikala lösningar. Läkaren agerar ofta säljare till slutkund, till dig som patient, även om denne inte anser det. Var klar över att varje cancerfall innebär en intäkt på upp till c:a en miljon kronor per behandlad patient och att läkaren, hur duktig och trevlig denne än är, mycket väl kan leda dig till döden genom ”radikal vård”.

Föräldrar som okritiskt låter sin spädbarn vaccineras kan ångra sig grovt efteråt. Undersök alltid om producenten av vaccinet har fällts för mutande av läkare, mörkning av biverkningar eller någon annan form av bedrägeri innan du låter accepterar vaccinet. Undersök även om vårdcentralen har något ansvar gentemot dig om något går fel vid vaccineringen tex om du eller ditt barn drabbas av en allvarlig biverkning. Undersök framför allt om det finns vetenskapliga bevis för att vaccinet i fråga fungerar och är säkert. Läs mer på vaccinskeptikersajten Vaccin.me.

Lyssna på alla läger av forskare som försöker beskriva tex klimatförändringarna. Lyssna inte bara på de som skriker med högst röst i populär- och gammelmedierna. Följ inte konformativt den mest trendiga ”vetenskapliga” åsikten som gäller för dagen. Se upp för de falska skeptikernas irrgångar och argumentationsknep. Lär dig mer om hur de manipulerar dig på originalsajten Skeptikerskolan.se, inte att blandas ihop med Skeptikerskolan.nu som är ett slags försök att industrianpassa dig, dina åsikter och ditt beteende.

När det handlar om frågor som berör liv och död är alltså kritiskt tänkande särskilt viktigt. Ta som exempel mat och hälsa. Ofta kan vitaminer och kosttillskott vara det din kropp behöver in en värld där allt fler matråvaror produceras på giftiga avloppslammåkrar. Maten är idag snabbproducerad med artificiell konstgödsel som gör att maten blir näringsfattig. Rester av bekämpningsmedel i maten kan betyda att du behöver inta ekologiskt producerade kosttillskott som ger dig den rena näring som din kropp inte får av industrimaten.

Det är inte säkert att skolmedicinarens kvickfixpiller är det du behöver när kroppen ger upp hälsan. Du kanske behöver giftfri, näringsrik mat och vitaliserande vitaminer. Hälsa nås sällan genom intag eller injektioner av läkemedelsindustrins massproducerade one-size-fits-all-lösningar.

Kroppen läker oftast om den får vad den behöver. De självläkande mekanismerna i kroppen, vilka utvecklats under årmiljoner, bör inte underskattas utan istället stimuleras. Alternativvården är inne på den linjen.

Sajten Vetenskap och Folkbildning förespråkar därför genuint kritiskt tänkande, vetenskaplig skepticism, men även tilltro till vedertagen erfarenhet som redan finns i kulturarvet sedan många generationer tack vare prövning och tillämpning.

En förening som särskilt stuckit ut hakan i medierna som ofta torgför vilseledande uppfattningar om tingens natur är föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF.se). De agerar som typiska industrilobbyister. VoF angriper tex enskilda alternativterapeuter, men aldrig läkemedelsindustrins bolag, de som givit oss narkolepsi, neurosedynskador och som förorsakat lidande och förtidig död för miljontals människor varje år i världen.

Text: Admin

Nya sökmotorn Good Gopher kommer att utesluta länkar till VoF

Den nya sökmotorn Good Gopher från NaturalNews smyglanseras idag. Den kommer att utesluta sökträffar från industrilobbyorganisationer som VoF, CSICOP och Metabunk. Istället kommer modiga alternativa medier, bloggare och sajter som tex: Canal Second Opinion,  NHF Sweden, dr Annika Dahlqvist, Vaccin.me, Sanna Ehdin Anandala, partiet Enhet, Dagens Homeopati, Kostdemokrati, Strålskyddsstiftelsen, Vaken.se, NewsVoice och 2000-talets Vetenskap att favoriseras. 

Världens första sökmotor som favoriserar alternativa och oberoende medier som skapat sig ett rykte för orädd och korrekt rapportering får ett uppsving och alla stats- och industristyrda propagandakanaler bannas, skriver Mike Adams som är grundaren bakom Good Gopher.

Mike Adams som även är hjärnan bakom NaturalNews skriver att nyhetskanalar som MSNBC och Monsantovänliga National Geographic och andra ”corporate media” inte ens får finnas med bland sökträffarna.

När sajter från Sverige indexeras kommer inte heller SvD, DN, TT, Sydsvenskan, Metros Viralgranskaren eller Helsingborgs Dagblad att ha speciellt bra utsikter att godkännas som källor, spekulerar NewsVoice i en artikel.

Mike Adams lovar att Good Gopher ska skydda användaren av sökmotorn genom att inte spara vem som sökt på vad. Det finns inga bakdörrar till NSA som Google har. Adams lovar att personligen se till att Good Gopher inte korrumperas eller säljs.

Internettrollen från Vetenskap och folkbildning stoppas

Personer som använder Good Gopher ska kunna gilla eller sätta varningsflagga på sökträffarna, men för att stoppa internettrollen från tex VoF från att ranka ned trovärdiga och oberoende sajter kommer alla sajter som i överdriven mängd varningsflaggats att genomgå en manuell granskning. Det betyder att alla VoF-troll som försöker sänka en bra sajt förmodligen bara hjälper sajten till ännu högre sökträffar.

Börja gofa redan nu

Text: Vetenskap-Folkbildning.nu

Good Gopher

Djupanalys av VoF – En kollision mellan världsbilder

end-of-the-worldI denna artikelserie i 20 delar analyserar Eva Olsson och Tony Eckardt en kollison mellan den materialistiska-sekulära världsbilden och en mer nyandligt orienterad världsåskådning.

Den materialistiska föreningen VoF, de sekulära Humanisterna och de amerikanska motsvarigheterna utgör en enad trupp som samtliga parter på sina hemsidor tar avstånd från vad de kallar subkulturella och mystiska newage-strömningar i samhället.

De anser ibland att demokratin är i fara, men i ett demokratiskt samhället får gemene man tro på vad denne vill och det finns redan lagar som styr vad som är brottsligt.

Olsson och Eckardt konfronterar i sin tur etablissemangets grindvakter och försöken att likrikta alla till en slags andligt frånvänd konformitet. De hävdar att människan som art även har en andlig natur som måste bejakas för att samhället i stort ska kunna bli sunt.

Endast i diktaturen är andlighet brottsligt, resonerar de.

Nedan ett urval av artiklar som adresserar föreningen Vetenskap och Folkbildning

Sammanfattning av artikelserien, I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken

Den statistiskt säkerställda healingforskningen på KI lockar fram ”Stortrollen” som hotar forskare

VoF-troll styr och hotar sannolikt både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum

”Det här är Stortrollen”

Man styr samhället genom att styra världsbilden

Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion

”VoF-journalisten” Joakim Björck förvillar läsarna – Helsingsborgs dagblad till domstol

Den sk Lundaforskaren dvs Fredrik Johansson adjunkt vid den biologiska institutionen i Lund gästade VoF:s årsmöte den 24 mars. Han berättade att personer som drabbats av silverförgiftning dvs förgiftats av silvernitrat (inte kolloidalt silver) och fått diagnosen argyri inte lider på annat sätt att än att huden blir blå.

Det framkommer tack vare en ljudinspelning (extern länk till ljudfil) som gjordes under mötet. Avslöjandet står i kontrast till vad voffaren och journalisten Joakim BjörckHelsingsborgs Dagblad (HD) förmedlat i sin artikel: ”Forskare: stora risker med silver” från den 15 december 2014. Här citeras forskaren Fredrik Johansson på ett sätt så att det framstår som om kollodialt silver är giftigt när det egentligen handlar om giftigt silvernitrat.

Joakim Björck skriver så här i sin HD-artikel:

”I den första provrörsstudien tog forskarna humana stamceller från delar av framhjärnan hos ett aborterat foster. Stamcellernas uppgift är att bilda främre delen av hjärnan genom att producera nervceller och stödjeceller. Men tillväxttakten av dessa försämrades markant när kolloidalt silver (nanopartiklar och joner) respektive silverjoner applicerades på stamcellerna. Samtidigt trasades de tillväxande cellerna sönder.”

Det som forskarna gjorde var alltså att tillföra både giftigt silvernitrat och silvernanopartiklar (kolloidalt silver) på hjärnvävnaden. De kan alltså inte bevisa att det var kolloidalt silver som orsakade skadan. Man vet dock sedan tidigare att silvernitrat är mycket giftigt.

Joakim Björck placerar alltså kolloidalt silver bakom en rökridå där det uppfattas som att ”silver” i största allmänhet är giftigt för människokroppen.

Förvillande journalistik

Syftet med Joakim Björcks artikel tycks vara att han ville skada Anders Sultan, som omnämns i artikeln. Sultan säljer helt lagligt kolloidalt silver och i Björcks artikel finns ett stort foto på produkten Ionosil som säljs av Sultans företag. Kopplingen till Anders Sultan och hans företag och produkt är tydlig. Syftet verkar även vara att sprida föreställningen hos HD:s läsare att kolloidalt silver är farligt och att Sultan är en hälsofarlig bedragare.

HD-artikeln var en i raden av många artiklar där bla Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladet ville sätta dit produkten Ionosil och Anders Sultan, men eftersom kolloidalt silver varken är giftigt eller farligt för däggdjursceller och då tidningen grovt förtalat Anders Sultan personligen genom att hänga ut honom i tidningen med namn och arbetsplats, valde Sultan att stämma tidningarna för grovt förtal.

HD:s chefredaktör Lars Johansson bloggade den 24 april 2015 på HD i artikeln ”Eftersom HD på sätt och vis är part i målet blir det en grannlaga uppgift för oss att bevaka rättegången i nästa vecka på ett opartiskt sätt” följande:

”Journalister strävar efter att komma så nära sanningen som möjligt. Vi har inte råd med misstag som sätter vår trovärdighet på spel. Vi har också ett tungt ansvar gentemot människorna vi skriver om eftersom våra avslöjanden riskerar att förstöra livet för dem. Då måste det vi skriver banne mig vara sant.?”

Anders Sultan skriver så här om situationen idag:

”Eftersom HD utan att ha kontrollerat vad de gått ut med, medvetet orsakat mig stort lidande och stor missaktning från människor som känner mig, så verkar Lars Johanssons ord inte vara mycket mer än tomma sådana…”

 

Joakim-Bjorck-VoF-Skane-hardpixlad

Joakim Björck helt klart VoF-följare

Sultan frågar sig även retoriskt om journalister bör vara medlemmar i skeptikerföreningar av typen VoF som han betraktar som en ren lobbyorganisation för industrin. Sultan berättar att Joakim Björck tycks bedriva en personlig häxjakt gentemot Anders Sultan och hans bolag. Anställda vittnar om hur Joakim Björck vid minst två tillfällen setts sitta och spana i sin parkerade Audi utanför företagets lokaler i Löddeköpinge. När han siktats av personal har han lämnat platsen.

Joakim Björck har vid ett antal tillfällen bedyrat att han inte har någon koppling till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning, men det finns bildbevis på att han är en av 182 Facebook-medlemmar i VoF:s Lundaavdelning.

Joakim Björck var även närvarande på VoFs årsmöte på Glorias restaurang den 24 mars 2015 i Lund. Ett möte som enbart medlemmar får närvara vid.

Han var även närvarande under den föreläsning som Lundaforrskaren Fredrik Johansson höll efter årsmötet och han var kanske den som initierat föredraget efter att han fått kontakt med Johansson när han skrev reportaget som påstod att kolloidalt silver var farligt att använda.

Rättegång i augusti 2015

Rättegången mot Helsingborgs Dagblad kommer förmodligen att genomföras vid tingsrätten i Helsingborg och mot Sydsvenska Dagbladet sker förhandlingarna vid Malmö tingsrätt. Det handlar om i stort sett samma artiklar, men med lite olika innehåll som publicerats i två olika tidningar.

Båda tidningarna är stämda för grovt förtal och ersättningsanspråket är mycket högt per tidning. Tidningarna har även gjort upphovsintrång eftersom de otillåtet använt vissa foton.

Sultan skriver:

Tidningen har byggt hela reportageserien på ren okunskap om silver i denna form. Man har förlitat sig på okunniga ?experter?. Åsa Melhus är en av dessa. Man påstår att kolloidalt silver bara fungerar på ?öppna sår? samtidigt som det finns hur mycket bevis som helst för att det kolloidala silver som användes under första hälften av 1900-talet användes med bra resultat för en rad invärtes åkommor. Det är bara att skriva in ?silver colloid? i FASS. Där kan man läsa om ett antal olika produkter som avregistrerades på 1940-talet då den patenterbara antibiotikan fick ta över den roll som kolloidalt silver haft sedan 1800-talets slut.

Tidningen säger dessutom att Anders Sultan ljuger om silvers effekt på cancer och säger att det inte har någon dokumenterad effekt. Anders Sultan redovisar i bevismaterialet som lämnats in till rätten att det just nu finns över femton publicerade studier som verifierar att silvernanopartiklar har god effekt på olika former av cancer.

Många av forskarna som jobbar med forskningen är smått lyriska över de effekter de ser på olika former av cancerceller, berättar Sultan. Samma gäller för de andra områden där tidningen påstår att Anders Sultan ljuger om effekten av kolloidalt silver. Detta tillbakavisar Anders Sultan med hjälp av bevis som refererar till forskning, vetenskap samt den erfarenhet Facebookgruppens med fler än 26.000 medlemmar delat med sig av.

Text: Vetenskap och Folkbildning.nu

Skatteverket replikerar VoF om friskvård – VoF vill sannolikt bara ha 30-talsgymnastik godkänd

Föreningen VoF angrep ”felaktig” friskvård i debattartrikeln ”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård” den 5:e april på DN Debatt. Nu har Skatteverket replikerat. 

Gunilla Hedwall som är rättschef på Skatteverket kontrar mot debattörerna från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) med att Skatteverket inte beslutar om vilka personalvårdsförmåner som ska vara skattefria eftersom lagen inte ger utrymme för verket att ställa krav på effekter hos aktiviteterna.

Hedwall lägger dock in en brasklapp. Hon skriver:

Skatteverket skulle gärna se att reglerna reformerades och att det blir tydligare så att det framgår vad som ska anses vara skattefri personalvårdsförmån.

Frågan är vad som ska anses vara tillåtna friskvårdsformer. Om VoF får bestämma blir nog bara kvar fader Lings ”militära” gymnastik.

Text: NewsVoice

Relaterat

DN Debatt: ”Skatteverket följer dagens regler för friskvård”

NewsVoice: VoF angriper ”felaktig” friskvård – DN Debatt kollade inte upp Larhammars jäviga bolagsengagemang

VoF på DN Debatt: ”Pseudovetenskap ska inte accepteras som friskvård”

Sida 4 av 19

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén