Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Pontus Böckman är Årets Förvillare 2020 – ordförande i VoF

Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning av Vetenskapsfestivalen.

Bild: Pontus Böckman Årets Förvillare 2021. Montage baserat på foto från videoinspelning under Vetenskapsfestivalen.se

Pontus Böckman utnämndes idag till Årets Förvillare av NewsVoice. Det är andra gången en ordförande i skeptiker- och lobbyföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utses till Årets Förvillare. Första gången var 2010 då föreningens grundare professor Sven-Ove Hansson fick debattpriset.

Pontus Böckman fick debattpriset Årets Förvillare 2021 i form av en replik i NewsVoice till VoF:s egen utnämning idag av samma titel utdelad till vaccinkritikern Linda Karlström som driver sajten Vaccin.me. Karlström är en driven kunskapsspridare om risker med vacciner. Hennes mål är att öka säkerheten med vacciner.

Vetenskap och Folkbildning motiverar sin utmärkelse med att Karlström är ”den mest synliga representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen”. VoF anser att Karlström har fel i sin kommunikation. Karlström i sin tur anser att VoF har fel i sina budskap.

Pontus Böckman saknar kompetens

NewsVoice å sin sida motiverar utnämningen med att Pontus Böckman saknar kompetens avseende risker och faktisk effektivitet med vacciner och därmed underförstått inte bör lägga sig i vaccinationsdebatten. Hans förening VoF bör istället undersöka riskerna med vaccinerna och kritiskt studera den vetenskapliga uppbackning som påstås finnas bakom vaccinernas påstådda effektivitet.

Text: Admin

Läs mer: Förundersökningen mot voffaren i VoF:s vaccinkampanj lades ned – denna gång

Ny dokumentär ställer in siktet på VoF:s gärningar

Dokumentären ”Kampen om Hälsoparadigmet” är en film om vårdfrihet och hälsofrihet, om var och ens rätt att välja vårdform  utifrån ett rikt utbud på medicinska skolor och vårdmetoder som inte begränsats av Big Pharma, okunniga politiker eller skeptikerrörelsen.

Sverige är exceptionellt land utifrån ett vårdperspektiv. Starka intressen försöker kontinuerligt svartmåla alla de vårdformer som existerar utanför de stora sjukhusens arsenaler av ”godkända” metoder. En skeptikerrörelse arbetar i linje med journalister och medier som inte granskat alternativen på ett rättvist sätt, anser en rad hälsoprofiler som intervjuats i dokumentären. Påverkan mot alternativen sker genom opinionsbildning där föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) är tongivande. I denna film kläs VoF av och föreningens bakomliggande intentioner blir tydliga.

Dokumentären hemsida: Halsoparadigmet.wordpress.com | Youtube

Canal2op: VoF stoppar reklam för kolloidalt silver

Den 7 oktober 2017 utövade  radioprogrammet Medierna en härskarteknik mot en chefredaktör på Illustrerad Vetenskap för att stoppa en annonskampanj för kolloidalt silver. Canal Second Opinion (Canal2op) förklarar.

”Sveriges största producent av vattenreningsprodukten kolloidalt silver har varit hårt ansatt av etablissemanget. Skrämselpropagandan mot produkten kolloidalt silver i massmedia har varit både brutal och motsägelsefull. Kolloidalt silver är nämligen enligt braskande rubriker både ett verkningslöst bluffmedel och samtidigt extremt skadligt.

För att ge en egen balanserad bild av sig själv och sina produkter, däribland kolloidalt silver, satsade producenten under hösten 2017 på en annonskampanj i svensk press. Annonserna visades under en tid i flertalet tidningar och tidskrifter utan att någon reagerade nämnvärt.

Ända tills annonsen uppmärksammades i tidningen Illustrerad Vetenskap. Det här väckte stor ilska bland den svenska skeptikerrörelsens medlemmar. På skeptikerorganisationen och lobbyistföreningen Vetenskap och Folkbildnings Facebook-sida skrevs arga kommentarer om att både bojkotta tidningen Illustrerad Vetenskap och att kontakta tidningens ledning och påtala att det inte är OK att sprida reklam för kolloidalt silver.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har länge drivit opinion mot kolloidalt silver i Sverige. Varför de gör det är oklart. Produkten är ett välkänt virus-, bakterie- och svampdödande medel som används runt om i världen, framför allt i USA där det finns det miljontals användare.”

Läs hela artikeln på Canal2op

Beteendevetare tycker till om VoF

Sven Erik Nordin som är en pensionerad beteendevetare med insikter i forskningsmetodik skriver om VoF på sin blogg  som fokuserar på hälsa. Nordin skriver att  han för länge sedan insåg att akademiska meriter och titlar inte är mycket att bry sig om eftersom det existerar mycket okunnighet särskilt i sambandet kost-hälsa. Han skriver i artikeln ”VoF – en cancertumör i samhällskroppen?” från oktober 2017 om vad han anser om VoF:s roll i samhället.

”Det pinsamma är, att denna märkliga förening inte tycks ha en aning om vad verklig kunskap eller sanningssökande vetenskap är. Man lägger inte heller ner någon möda på faktakontroll, innan man fördömer och smutskastar oliktänkande.”

”VoF kan närmast beskrivas som en cancertumör i samhällskroppen – med metastaser i Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, i läkarkåren, forskarsamhället och i media. Dess cancerceller har lyckats infiltrera nämnda instanser – med förödande resultat.”

Artikeln är i övrigt egentligen inriktad på kolloidalt silver.

Vetenskap-Folkbildning.nu åter online efter hackerrobotintrånget

Sven Erik Nordin
Bring it on.Vi gör vågen idag när bloggen Vetenskap-Folkbildning.nu åter är online efter att den penetrerats av en hackerrobot som i april fyllde sidorna med Cialis- och Viagralänkar. Tack för det. 

Designen ser lite annorlunda ut och vi får se vad den landar med.

Det finns fortfarande kvar länkar till Viagrasajter, men de tas bort efter hand.

Skicka gärna in roliga historier om vad föreningen Vetenskap och Folkbildning pysslar med.

Admin

Medierna totalt ointresserade av VoFs pris Årets Förvillare 2016

Det är bara att konstatera att de svenska medierna var totalt ointresserade av att skriva om VoFs pris Årets Förvillare 2016 som de i år gav till KI:s tidigare rektor som försökte mörka Macchiarini-skandalen på KI. 

När äntligen VoF delar ut priset till en höjdare i samhället ger mainstream media i Sverige VoF kalla handen.

Vid en sökning på orden – Årets Förvillare 2016 – på Google återfinns alltså inga sökträffar från de sedvanliga medierna i Sverige. Istället är det VoF med sina bloggande vänner som ensamt trumpetat ut vinnaren i världsrymden. Sedan har vi förstås bloggen Årets Förvillare som i år som vanligt lät svenskarna rösta och det blev samma vinnare som året innan, en viss chefredaktör på Dagens Nyheter.

Foton på Årets Förvillare 2016 enligt Google

Foton på Årets Förvillare 2016 enligt Google

Kanske gammelmedierna inte ville dra för mycket uppmärksamhet till begreppet Årets Förvillare i år, eftersom det var en chefred på DN som vann igen eller så har medierna bara tappat intresse för VoF. Vi får se nästa år. Intresset kanske går i vågor. Det kanske beror på hur det blåser.

 

Nya Tider irriteras på Vetenskap och Folkbildning

Nya Dagbladet - Vetenskap och folkbildning

Nya Tider om Vetenskap och folkbildning

Per Björklund på Nya Tider granskar föreningen Vetenskap och folkbildning och han sammanfattar vad läsarna av denna blogg redan är bekanta med om VoF, men han har några roande nyheter. Björklund nämner tex att voffaren och journalisten Amanda Duregård tömt luften ur bildäck på SUV:ar för deras klimatpåverkan.

Artikeln är uppdaterad 8 jan 2017

Amanda Duregård verkar vara den person som väckt Nya Tiders irritation emedan hon försökt dra poäng på att ”faktagranska” ett nummer av Nya Tider som delades ut på årets Bokmässa i Göteborg.

Artikeln i Nya Tider tar även upp Dagens Nyheter och uppfattningar om flyktingströmmar. Björklund avslutar med att han utan resultat försökt nå ansvariga inom VoF för att reda ut vetenskapliga frågor.

Per BjörklundPer Björklund:
”I Duregårds publicerade granskning hade man nöjt sig med att ”granska” endast förstasidan. Tidigare påståenden om ”fejk” i själva tidningen har man inte brytt sig om att motivera. Genomgående för Duregårds granskning är att inga som helst referenser för påståendena redovisas utom i ett fall. Det gäller NyT:s artikel ”Världens första skriftspråk är europeiskt” som redovisar fynd och analyser från den bulgariske arkeologen Volodja Popov,  chef för historiska museet i Pleven och expert på förhistorisk arkeologi.”

Bild: Per Björklund – Foto: Nya Tider

Läs hela artikeln: VoF – varken vetenskap eller folkbildning

Sida 1 av 19

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén