Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Kategori: Skeptiker

Per Johan Råsmark VoF-skeptiker utmanas att böja ASSA-nycklar snabbare än Uri Geller

Per Johan Råsmark har blivit anmäld att utföra ett vetenskapligt kontrollerat test för att vinna Humanisternas och Christer Sturmarks 100, 000-kronorstävling Kristallkulan. Råsmark påstår sig nämligen kunna böja skedar och nycklar snabbare än Uri Geller.

Börje Peratt TV-producent för bla SVT utmanar idag Råsmark att visa sin färdighet.

Om Per Johan Råsmark klarar utmaningen men inte en kontrollgrupp hur ska det bedömas? Är det i själva verket ett övernaturligt fenomen som Råsmark utför även om han säger att det är mentalism? Christer Sturmark lovar på Humanisternas hemsida att stå för prissumman, 100, 000 kr om metallböjandet är oförklarligt. Om fler kontrollpersoner klarar av att böja metallobjekten kan det betraktas som en normal och naturlig förmåga, men vad innebär det om bara Råsmark kan böja?

Om Råsmark inte klarar av att böja nycklarna snabbare än Uri Geller har han som skeptiker och mentalist fört allmänheten bakom ljuset.

I försöksuppställningen ska Per Johan Råsmarks metallböjande utföras samtidigt av minst 10 slumpmässigt utvalda personer i en kontrollgrupp med exakt likadant material. Kontrollgruppen bör, enligt Börje Peratt, inte har någon koppling till VoF eller humanisterna. De striktaste labbstudiekrav ska gälla både vad rör material, vägning, och mätning som observation. Allt bör videodokumenteras i förslaget till försöksuppställning.

Frågan är om Per Johan Råsmark antar utmaningen.

Per Johan Råsmarks hemsida

Börje Peratts hemsida

DH avslöjar att organiserade skeptiker är sponsrade av läkemedelsindustrin

Stiftelsen ”Sense About Science” i England som aktivt driver kampanjer mot naturmedicin och homeopati får donationer från läkemedelsföretag.

– Jag har bevis på det och att motståndet mot homeopati är organiserat, säger Hans G Schrauder som är styrelsemedlem i ”The Homeopathic Medical Association”.

”Sense About Science” är som stiftelse skyldig att meddela vem som ger stiftelsen donationer. Det är uppgifter som årligen måste skickas in till en statlig myndighet. Bland donationerna finns flera läkemedelsbolag och därmed vet vi att skeptiker kan vara betalda, säger Schrauder.

Läs hela artikeln på Dagens Homeopati

 

Vilka drivkrafter finns bakom olika typer av skeptiker?

skeptikerSvårigheten att förstå skeptiker kommer ofta från föreställningen att det bara finns en sorts skeptiker, men bilden som framträder när skepticism studeras är mer komplex och det blir även tydligt att olika sorters skeptiker som opererar i samhället inte nödvändigtvis känner till varandras respektive drivkrafter.

Läs hela artikeln här: skeptikerskolan.se

Sven Ove Hansson blev Årets förvillare 2010

Sven Ove Hansson blev Årets förvillare 2010 meddelar sajten Årets förvillare. Han fick priset för sina försök att få media att tro att hans skeptikerförening på KTH, VoF.se, är en seriös förening och för att han lyckades få KTH att anställa honom som filosof trots att han mest är intresserad av att likrikta allmänhetens tänkande.

Sven Ove Hansson är professor i filosofi vid KTH. Han har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi och över 200 fackfilosofiska artiklar inom bl.a. beslutsteori samt olika grenar av filosofisk logik. Han har varit anställd av socialdemokratiska partiet 1978-83, men var marxist. År 1982 grundade Hansson föreningen Vetenskap och Folkbildning och han sitter i styrelsen. Han är redaktör och ansvarig utgivare för föreningens tidskrift Folkvett.

Årets Förvillare är en titel vilken ges till en akademiker som under avlönad arbetstid, med skattebetalarnas pengar och under falsk förespegling att denne talar i vetenskapens namn, sysslar med angiveri av kollegor, pseudofolkbildning samt gör illa underbyggda uttalanden till skada för enskilda individer allt som oftast även med risk för skada för de ämbeten dessa företräder.

Röstning pågick fram till torsdagen den 16 december kl 12:00. Läs mer

Vetenskap och Folkbildnings manliga styrelse sätter helst dit kvinnor och hyllar oftast män

SNABBANALYS

Styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) består till 80% av män och det är oftast kvinnor som får förnedringspriset Årets förvillare. Samtidigt får nästan tre gånger fler män än kvinnor Folkbildarpriset.

VoF vill skjuta i sank de mer mjuka ”feminina” kvaliteterna och inriktningarna såsom: psykologi och sociologisk vetenskap, intuitiv intelligens, känsla, inre vetande, konsensus, holism och fågelperspektiv.

Samtidigt vill VoF beskydda och upphöja de mer ”maskulina” idealen som: naturvetenskap, psykiatri, linjärt tänkande, tävlingsinriktad retorik, logik, reduktionism och rationalism.

VoF kan ej se ett samband mellan de mjuka kvaliteterna och vetenskap. För VoF är verkligheten svart eller vit och allt måste passas in som fyrkantiga klossar i fyrkantiga hål. Allt mjukt, elastiskt och emulerande måste elimineras.

Tillspetsat kan påstås att Vetenskap och Folkbildning är en förening för män som företrädesvis slår ned på kvinnor och ”feminina kvaliteter”. Således kan inte VoF representera varken vetenskap eller de ”kvinnliga” aspekterna inom vetenskapen. VoF som förening kan bara representera de män som styrelsen består av och deras ortodoxa och obalanserade idealbilder av verkligheten.

VoF-styrelsen 2010 har 80% män Kön
Hanno Essén Man
Aija Sadurskis Kvinna
Jan Wallin Man
Per Edman Man
Elisabeth Rachlew Kvinna
Malin Sandström Kvinna
Sven Ove Hansson Man
Dan Israel Man
Jesper Jerkert Man
Dan Larhammar Man
Peter Olausson Man
Martin Rundkvist Man
Johan Sperling Man
Kjell Strömber Man
Joacim Jonsson Man
13 män, 3 kvinnor

Årets förvillare 1987-2009 Kön
2009: Annika D. Kvinna
2008: Ursula F. Kvinna
2007: Tvagengruppen Könsneutralt
2006: SvD, journalist Susanne S. Kvinna
2005: Ella B. Kvinna
2004: Olle J. Man
2003: Kanal 5 Könsneutralt
2002: Rosemarie J. Kvinna
2001: Mats M. Man
2000: Sanna E. Kvinna
1999: Eva M. Kvinna
1998: Erland L. Man
1997: Toni I. Man
1996: Alternativa Nobelpriset Könsneutralt
1995: Nils Axel. M Man
1994: Lotta von A. Kvinna
1993: Sassa Å. Kvinna
1992: Catrin J. Kvinna
1991: Jens T. Man
1990: TV4 Könsneutralt
1989: Statliga alternativmedicinkommittén Könsneutralt
1988: Amelia A. Kvinna
1987: Dag S. Man
7 män, 11 kvinnor

Årets folkbildare 1987-2009 Kön
2009: Staffan Ulfstrand Man
2008: Anna Bässén Kvinna
2007: Jonathan Lindström Man
2006: Hans Rosling Man
2005: Nils Uddenberg Man
2004: Robert Aschberg Man
2003: Marie Rådbo Kvinna
2002: Olav Hammer Man
2001: Torbjörn Fagerström Man
2000: Gunilla Myrberg Kvinna
1999: George Klein Man
1998: Zenon Panoussis Man
1997: PC Jersild Man
1996: Lillian Öhrström Kvinna
1995: Harriet Svenhard Kvinna
1994: Bengt af Klintberg Man
1993: Hans-Uno Bengtsson Man
1992: Peter Paul Heineman Man
1991: Bodil Jönsson Kvinna
1990: Rune Andréasson (Skalman) Man
1989: Gunnar Rosell Man
1988: Klas Fresk Man
1987: Hans Rehnvall Man
17 män, 6 kvinnor

The Skeptic trailer

order 0, 40, 0″>

After the mysterious death of his Aunt, a confirmed skeptic lawyer, Bryan Becket, dismisses reports that his Aunt’s house is haunted and moves in. Immediately occurrences begin he cannot explain. Read more

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén