Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Etikett: Sven-Ove Hansson

Facebook tillåter inte länkar till Årets Förvillare 2015 dvs Peter Wolodarski på DN

Peter Wolodarski, DNFlera personer på Facebook rapporterar idag att de fått varningsmeddelanden från Facebook om att de länkat till nyheten på bloggen Årets Förvillare att Peter Wolodarski blivit utnämnd av folket till Årets Förvillare 2015. Det verkar vara en och samma person som på Facebook försökt stoppa länken till bloggen. Kan det vara Wolodarski?

Facebook hävdar att anmälan hävdar att ”innehållet inkräktar på eller på annat sätt kränker deras rättigheter”.

Vid en närmare granskning av inlägget på bloggen Årets Förvillare är det solklart att fotot på Wolodarski i själva verket är ett public domain-foto och får användas fritt enligt de regler som gäller för fotot.

Vi på Vetenskap och Folkbildning uppmanar Wolodarski att ansöka om benådning. Det har skett en gång tidigare att en person benådats och det var en ordförande i ett etiskt råd på KTH som skyddade Sven Ove Hansson. Hansson la grunden för priset Årets Förvillare år 1987.

Varningsmailet från Facebook:

Hej

Vi har blockerat följande innehåll för användare i sverige eftersom vi fått en rapport från en oberoende person om att innehållet inkräktar på eller på annat sätt kränker deras rättigheter:

Dela: http://aretsforvillare.nu/2016/01/peter-wolodarski-och-dn-blev-arets-forvillare-2015/

Vi rekommenderar att du ser över det innehåll som du har publicerat på Facebook för att försäkra dig om att du inte laddat upp något annat rättsskyddat innehåll, eftersom vår policy är att inaktivera konton efter upprepade överträdelser om vi anser det lämpligt.

Vetenskap och Folkbildning anmäld till Datainspektionen – Person trakasserad av forumsadministratörer

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) anmäldes till Datainspektionen i slutet av december 2014. Klagomålet riktas till ansvarig utgivare för föreningens diskussionsforum på webben. Vem som är ansvarig utgivare är oklart eftersom VoF dolt det sedan några år. Det kan vara ordförande Linda Strand Lundberg, webbansvarig Mikael Ingemyr eller eventuellt ansvarig utgivare för VoF:s tidning Folkvett, professor Sven-Ove Hansson på KTH.

Ansvariga inom VoF anser att ingen inom föreningen har ansvaret för hur forumet sköts, ett förhållningssätt som knappast är juridiskt hållbart.

Anmälan handlar om att en person, som är mycket aktiv inom VoF, startade en tråd med en extern persons namn i trådrubriken uppenbart med avsikten att tvinga in denne person kallad ”M” att förklara sig och försvara sig i den just skapade tråden. Eftersom en hel gruppering av VoF-medlemmar gav sig in i tråden fick tråden karaktären av en mobb där ”M” ensam fick konfrontera en utfrågning.

Trådfällan drog iväg och blev 900 kommentarer lång.

Eftersom forumet baseras på den tekniska plattformen phpBB blev konsekvensen att ”M:s” kompletta personnamn upprepades i varje ny kommentar. Effekten blev att när personen ”M” idag Googlas hamnar tråden mycket högt och på det viset ”äger” en gruppering av VoF-medlemmar en hög sökträff på denne persons namn. Det hela verkar i efterhand ha varit uträknat.

När ”M” klagar i december 2012 hos VoF forumsansvariga att den negativa diskussionstråden rankas högt på Google vid sökning på ”M:s” personnamn är dennes önskemål att trådens rubrik byts ut till en neutral rubrik utan ”M:s” namn.

Därefter följer en kvasidialog som handlar om att VoF:s forumsansvariga går med på vissa saker, men i stora drag vägrar VoF bemöta ”M:s” önskemål. ”M” förblir uthängd på nätet.

Fortfarande nämns ”M:s” namn 450 gånger i tråden, vilket inte gör någon skillnad på Google. ”M” satt fast i fällan.

”M” anser att det är ett övergrepp mot dennes person och att ”M” har rätten till anonymitet på VoFs forum precis som alla andra på forumet.

Forumsansvariga försöker ända till 2014 att hävda att de tex inte kan byta användarnamn från ”M:s” personnamn till något mer anonymt. De är falskt eftersom det tar 30 sekunder att byta namn/alias på en användare på ett phpBB-forum. Så enkelt är det, enligt phpBB-expertis.

Därmed har VoF.s forumsansvariga tydligt visat att deras avsikt är att trakassera ”M” på webben genom att försöka äga dennes namn i en negativ tråd, en tråd där  ”M” hängs ut, utpekad som en högst tvivelaktig person.

Admin

Nya bloggen ”Vetenskap och riktig folkbildning” motarbetar VoF

Martin Gustavsson som är partiledare för Vetenskapliga partiet startade den 21 januari 2014 bloggen Vetenskap och riktig folkbildning (VoRF). Syftet är enligt upphovsmannen att oskadliggöra föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ovetenskapliga och sekteristiska inställning till alternativa teorier inom vetenskapen.

Initiativet är välkommet från de som sedan 1987 hamnat i skottgluggen för föreningen Vetenskap och Folkbildnings antipris Årets förvillare som grundades av KTH-professorn Sven Ove Hansson och kompani. Senast utnämndes Strålskyddsstiftelsen till Årets förvillare för 2013, men media visade i år ett totalt ointresse inför utmärkelsen.

Som en motvikt till VoFs pris Årets Förvillare lanserade 2010 folket sitt eget pris Årets förvillare.

Sven Ove Hansson fick sitt eget pris: ”Årets förvillare” år 2010 av Årets Förvillare. Martin Rundqvist som är VoFs sittande ordförande driver vidare priset Årets Förvillare i VoFs regi.

Vetenskap och Folkbildning beskrivs som en grindvaktförening. Martin Gustavsson kallar sig själv för en permanent spärrvakt mot vetenskapssekterism. Han kritiserade VoF i artikeln VoF – En aggressiv ovetenskaplig sekt.

VoFs grundare Sven-Ove Hansson ifrågasätts för plats i förtroenderåd på KTH

Utdrag från överklagan av dekanusbeslut FR-2011-0025 skickad till KTH och Fakultetsrådet den 2011-07-07

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

”En prefekt och professor som ges särskilt förtroende av sin fakultet bör alltid agera enligt akademiska principer, framför allt när han framträder med tjänstetitel och tjänsteadress. I detta ingår att visa respekt för andra oavsett kön, rastillhörighet och trosuppfattning. Som chef bör sådana viktiga principer även inskärpas till de anställda på den egna enheten på KTH.”

”Det är även olämpligt att på ett kränkande sätt nedvärdera andra i skrift, framför allt om det inte föregås av ett meningsutbyte och möjlighet till replik. Att konstruera öknamn på personer man inte gillar är stötande. Den som samtidigt anger sin akademiska titel och tjänsteadress skapar oklarhet om kritiken och användandet av öknamn är en officiell linje från KTHs sida. Som ansvarig utgivare för en tidning som i kränkande omdömen kritisera andra är man, enligt pressetiska regler, skyldig att på eget initiativ inbjuda till, och även publicera, en replik.”

”Sven Ove Hansson har många gånger överträtt dessa regler för akademiskt beteende. Det har skett systematiskt och under lång tid [genom VoF].”

”En flora av samhällelig kritik av Hanssons övertramp mot akademiska principer och gott etiskt beteende finns tillgänglig på Internet. Det som framför allt kommit förgrunden under det sista året är utdelandet av ett antipris [Årets förvillare] för vetenskaplig verksamhet som årligen delas ut av den förening ”Vetenskap och folkbildning” som Hansson grundat och fortfarande är inspiratör för. Att dela ut antipris är ett förlegat och direkt olämpligt sätt att föra vetenskapliga frågor framåt. Det lockar till mobbningsbeteende, och Hansson är initiativtagare till antipriset och driver fortfarande denna linje trots att de utpekade lider svårt av den negativa uppmärksamheten under åtskilliga år.”

”Sammanfattningsvis har Hansson en verksamhet vid sidan den direkta KTH-tjänstgöringen (som dock ofta utövas med hänvisning till densamma) som inte alls kännetecknas av en önskan att på akademiskt vis undersöka, klarlägga och skapa syntes.”

Vad är KTH:s etiska policy angående den pågående mobbningen utförd av KTH-anställda riktad mot icke anställda på KTH?

OFFENTLIGT BREV | Stockholm 2011-04-16 | Ännu obesvarat 2011-05-03

Till Personalenheten på KTH
Att: Christina Sternerup
Att: Lotta Gustavsson
Att: Lars-Erik Skagersten
100 44 Stockholm

[brevets rubrik enligt ovan]

Jag skriver detta brev för att fästa er uppmärksamhet på att flera av KTH:s anställda dvs docent Jesper Jerkert (styrelsen VoF), docent Hanno Essén [fd] (ordf VoF) och professor Sven-Ove Hansson (grundare av VoF) har av rektor Peter Gudmundson fått en bisyssla för skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) godkänd (dnr V2010-0475).

VoF delar årligen, och har så gjort allt sedan 1987, ut ”Årets förvillare” till privatpersoner utanför KTH. ”Priset” har kommit att kallas ”förnedringspris”

Priset annonseras aldrig direkt till ”offret” utan skickas istället till massmedia varpå den drabbade parten kan läsa om utnämningen i pressen och utan att ha kunnat försvara sig innan publiceringen. Effekten av att ha fått detta förnedringspris är allvarliga. Flera har fått sina karriärer förstörda, kollegor har vänt dem ryggen och uppsägningar har blivit följden. De drabbades familjer har blivit lidande. Aftonbladet avslöjade den 23 mars 2011 (art: ”Jag tänkte på att ta mitt liv”) att läkaren Annika Dahlqvist som fick förnedringspriset 2009 övervägde självmord.

Allmänheten vill veta KTH:s etiska policy för mobbning utförd av personer anställda vid KTH, men som är riktad mot personer utanför KTH. Allmänheten vill veta om det finns begränsningar för denna typ mobbning vilken genomförs genom en godkänd bisyssla för föreningen Vetenskap och Folkbildning.

[punktlista uppflyttad från slutet av brevet]

Så för att upprepa och precisera denna skrivelses frågeställningar låt mig få punkta upp dem:

  • Allmänheten vill veta KTH:s policy för mobbning utförd av personer anställda vid KTH, men som är riktad mot personer utanför KTH. Skiljer sig era etiska regler som gäller mobbning utförd av KTH-anställda riktad mot personer utanför KTH från era etiska regler som gäller intern mobbning på KTH?
  • Existerar överhuvudtaget etiska regler för KTH-mobbning av personer utanför KTH?
  • Vilka etiska regler gäller för en KTH-anställd som har en godkänd bisyssla och som i sitt utövande av sin bisyssla, som innefattar systematisk mobbning, använder sin KTH-titel?
  • Innebär godkännandet av bisysslan ett skydd för de KTH-anställda så att dessa i större omfattning än annars systematiskt kan mobba personer ej anställda vid KTH? Om det ej finns ett beskydd finns istället begränsningar för denna form av bisysslegodkända mobbning?
  • Exakt på vilket sätt kan personalenheten förklara hur KTH tillför värde till allmänheten genom att tillåta sina anställda utföra systematisk mobbning av personer inom allmänheten? Hur förklarar ni den etiska aspekten? Är KTH Sveriges ledande mobbningsuniversitet?

[slut punktlista]

Om KTH-anställda har en godkänd bisyssla bör den följa någon form av etiska regler, särskilt om den som har bisysslan använder sin anställning på KTH som referens vilket torde innebära att den som har bisysslan då har ett större etiskt ansvar än om denne framträder som privatperson.

Enligt KTH:s nuvarande policy och riktlinjer (http://tinyurl.com/5uavcm4) för mobbning definieras kränkande särbehandling med:

”återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda på ett kränkande sätt”.

Till kränkande särbehandling räknas vuxenmobbning, diskriminering och trakasserier på grund av olika motiv. KTH exemplifierar kränkande särbehandling såsom: förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare, uppenbart förolämpande beteende, åsidosättande behandling, hot och förnedringar.

KTH redogör även slutligen för konsekvenserna av kränkande särbehandling med att de som drabbas får ofta psykiska reaktioner såsom sömnlöshet, ångest och tex depressioner.

KTH:s riktlinjer grundar sig på AML (1977:1160) och Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1993:17.

De KTH anställda som ligger bakom dessa förnedrande handlingar har även i skrivelser från KTH visat att [man] beskyddar identiteten på en grovt förtalande spökskrivare vid namn G***** (G*****s Blogg) som av Sven-Ove Hansson fått en artikel publicerad i VoF:s tidning Folkvett (brevsvar 2010-12-13). G***** attackerar och förtalar bla personal (prof. Adrian Parker) vid Göteborgs universitet.

Utöver det finns dokumentation från Wikipedia som tydligt visar att VoF:s aktivister bedriver en omfattande förnedrande aktivitet mot enskilda personer genom att vandalisera och styra faktaposter om enskilda personer. Listan kan göras lång på olika former av övergrepp. Bland annat har VoF en bevakningslista på internet (VoF Wiki) på webben (http://tinyurl.com/5vusck2) där enskilda personer listas vid namn. Syftet med listan enligt VoF är att bevaka/kontrollera poster på Wikipedia. Listan initierades 2006-10-25 av Calle555 moderator i VoF:s forum (http://tinyurl.com/3mfozvy). De drabbade anser sig vara kränkta och förföljda. Denna VoF-verksamhet har ett aktivt eller passivt stöd av flera KTH-anställda vars bisyssla i föreningen VoF alltså godkänts av rektorn vid KTH, Peter Gudmundson.

Dessa KTH-anställda använder sina KTH-titlar när de uttalar sig i media. De använder KTH:s resurser i sin bisyssla. De får lön från KTH när de arbetar med VoF. De arrangerar föredrag i KTH:s lokaler. Undertecknad har fått svar på KTH:s brevpapper från styrelsemedlemmar i VoF som besvarat frågor i VoFs namn. Med andra ord har bisysslan blivit ekvivalent med KTH i någon utsträckning.

[punktlistans placering i det fysiska brevet]

Ytterligare underlag relevant för denna skrivelse kan vid begäran överlämnas till personalenheten.

Torbjörn Sassersson

[kontaktuppgifter]


Sven Ove Hansson blev Årets förvillare 2010

Prof. Sven-Ove Hanssons mobbningsfilosofi kritiseras av forskningschef vid Södertälje sjukhus

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén