Per Johan Råsmark har blivit anmäld att utföra ett vetenskapligt kontrollerat test för att vinna Humanisternas och Christer Sturmarks 100, 000-kronorstävling Kristallkulan. Råsmark påstår sig nämligen kunna böja skedar och nycklar snabbare än Uri Geller.

Börje Peratt TV-producent för bla SVT utmanar idag Råsmark att visa sin färdighet.

Om Per Johan Råsmark klarar utmaningen men inte en kontrollgrupp hur ska det bedömas? Är det i själva verket ett övernaturligt fenomen som Råsmark utför även om han säger att det är mentalism? Christer Sturmark lovar på Humanisternas hemsida att stå för prissumman, 100, 000 kr om metallböjandet är oförklarligt. Om fler kontrollpersoner klarar av att böja metallobjekten kan det betraktas som en normal och naturlig förmåga, men vad innebär det om bara Råsmark kan böja?

Om Råsmark inte klarar av att böja nycklarna snabbare än Uri Geller har han som skeptiker och mentalist fört allmänheten bakom ljuset.

I försöksuppställningen ska Per Johan Råsmarks metallböjande utföras samtidigt av minst 10 slumpmässigt utvalda personer i en kontrollgrupp med exakt likadant material. Kontrollgruppen bör, enligt Börje Peratt, inte har någon koppling till VoF eller humanisterna. De striktaste labbstudiekrav ska gälla både vad rör material, vägning, och mätning som observation. Allt bör videodokumenteras i förslaget till försöksuppställning.

Frågan är om Per Johan Råsmark antar utmaningen.

Per Johan Råsmarks hemsida

Börje Peratts hemsida