Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Etikett: KTH

VoFs grundare Sven-Ove Hansson ifrågasätts för plats i förtroenderåd på KTH

Utdrag från överklagan av dekanusbeslut FR-2011-0025 skickad till KTH och Fakultetsrådet den 2011-07-07

Sven Ove Hansson

Sven Ove Hansson

”En prefekt och professor som ges särskilt förtroende av sin fakultet bör alltid agera enligt akademiska principer, framför allt när han framträder med tjänstetitel och tjänsteadress. I detta ingår att visa respekt för andra oavsett kön, rastillhörighet och trosuppfattning. Som chef bör sådana viktiga principer även inskärpas till de anställda på den egna enheten på KTH.”

”Det är även olämpligt att på ett kränkande sätt nedvärdera andra i skrift, framför allt om det inte föregås av ett meningsutbyte och möjlighet till replik. Att konstruera öknamn på personer man inte gillar är stötande. Den som samtidigt anger sin akademiska titel och tjänsteadress skapar oklarhet om kritiken och användandet av öknamn är en officiell linje från KTHs sida. Som ansvarig utgivare för en tidning som i kränkande omdömen kritisera andra är man, enligt pressetiska regler, skyldig att på eget initiativ inbjuda till, och även publicera, en replik.”

”Sven Ove Hansson har många gånger överträtt dessa regler för akademiskt beteende. Det har skett systematiskt och under lång tid [genom VoF].”

”En flora av samhällelig kritik av Hanssons övertramp mot akademiska principer och gott etiskt beteende finns tillgänglig på Internet. Det som framför allt kommit förgrunden under det sista året är utdelandet av ett antipris [Årets förvillare] för vetenskaplig verksamhet som årligen delas ut av den förening ”Vetenskap och folkbildning” som Hansson grundat och fortfarande är inspiratör för. Att dela ut antipris är ett förlegat och direkt olämpligt sätt att föra vetenskapliga frågor framåt. Det lockar till mobbningsbeteende, och Hansson är initiativtagare till antipriset och driver fortfarande denna linje trots att de utpekade lider svårt av den negativa uppmärksamheten under åtskilliga år.”

”Sammanfattningsvis har Hansson en verksamhet vid sidan den direkta KTH-tjänstgöringen (som dock ofta utövas med hänvisning till densamma) som inte alls kännetecknas av en önskan att på akademiskt vis undersöka, klarlägga och skapa syntes.”

Svenska Dagbladet är kandidat till Årets förvillare – för andra gången

SvD angriper svensk homeopati

Artikeln uppdaterades 22 juli 2011

Sajten Årets Förvillare låter folket varje år demokratiskt utse en person som ska få titeln Årets Förvillare till skillnad från föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som odemokratiskt bakom låsta dörrar också utser Årets Förvillare. VoF:s pris Årets Förvillare är ett förnedringspris, men det pris sajten Årets Förvillare delar ur är ett fint debattpris för att visa respekt.

Rösta här!

Personerna bakom sajten Årets Förvillare vet dock att professorerna i VoF:s styrelse är ursinniga över att andra också delar ut ett förvillarpris med samma namn och som dessutom ofta ges till styrelsemedlemmar inom VoF.

Därför har personerna bakom sajten Årets Förvillare valt att vara anonyma av rädsla för repressalier från professorerna och aktivisterna inom VoF.

Svenska Dagbladet fick priset Årets förvillare 2006

År 2006 delade VoF ut sitt förnedringspris till Svenska Dagbladet för att tidningen publicerat några oförargliga artiklar om energimedicin. En källa inom SvD som slutat på SvD berättar att redaktionen skämdes. Läs mer om utnämningen på VoF:s hemsida.

Personerna bakom sajten Årets Förvillare meddelar dock att de inte kan ta hänsyn till SvD:s skam eftersom SvD nu nyttjar sin maktposition som en av Sveriges största dagstidningar för att klämma åt alternativmedicin i Sverige genom att under juli 2011 publicera en serie artiklar med syftet att totalförstöra ryktet för svensk homeopati och alternativmedicin.

Sajten Årets Förvillare: De [SvD Brännpunkt] har ensidigt låtit VoF komma till tals utan att låta den angripna sidan få proportionellt lika många debattsvar publicerade.

Carina Stensson sa nej till homeopatkårens debattsvar

SvD Opinion

Klicka för att läsa artikeln

Redaktören för Dagens Homeopati Marina Szöges meddelar att den homeopatiska kåren i Sverige nekats av SvD Brännpunkts redaktör Carina Stensson att få ett debattsvar den 20 juli publicerat trots att hela 16 nyckelpersoner inom svensk homeopati skrivit under texten. Stensson menar att det var för sent, men SvD:s senaste antihomeopatiska artikel publicerades den 19 juli. Szöges menar att SvD utnyttjar sin maktposition och agerar utan journalistisk heder.

Man kan ana en kompensatorisk psykologi på SvD:s redaktion. Man vill ”joina” den mobbnings- och ryktesförstörande professorsskaran i VoF:s styrelse, genom att först hänga med den yngre generationen aktivistgrabbar inom VoF. Generationen bestående av grabbar i 25-årsåldern lyckades lura med sig den intelligente astronauten Christer Fuglesang på ett självmordsjippo i Almedalen den 9 juli 2011. Fuglesang tog en överdos homeopatiskt lugnande medel, Coffea Alfaplex. Det gick åt skogen för Fuglesang. Se videoklipp.

I direktsändning babblade sig en berusad Fuglesang igenom SVT-debatt som sändes till några 100,000 TV-tittare. Han vann dock folkets hjärta. Nu vet alla att homeopatisk medicin fungerar och att alla kan bli astronauter. SvD var där och filmade också, men innan medicinen hunnit verka.

Rösta fram Årets förvillare 2011

Du kan rösta fram årets förvillare – rösta tom 1:a september

Rösta här!


Vetenskap och Folkbildning får fler fiender för varje år som går

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén