Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Vi håller koll på föreningen Vetenskap och Folkbildning

Vetenskap och Folkbildning - Analys och kritik av VoF

Etikett: Årets förvillare 2011

Folket valde Smittskyddsinstitutet till Årets Förvillare 2011

Motivering: Smittskyddsinstitutet medverkade till en hysteri kring svininfluensan åren 2009-2010 i Sverige vilket orsakade ett nedsatt förtroende för skolmedicin och myndighetstilltro. Pandemrix gavs till 6 miljoner svenskar i onödan till en kostnad av 1, 3 miljarder kronor.

Omröstningen skedde på systersajten Åretsförvillare.nu och folket valde vinnare.

Hösten 2009 mobiliserades starka krafter för att få svenskarna att vaccinera sig mot svininfluensa…

Vaccinet var dåligt testat. Varningar fanns i Läkartidningen för att kvicksilvret i vaccinet var skadligt, men det viftades bort, skriver sajten Årets förvillare.

Åretsförvillare.nu har blivit en mindre maktfaktor, en folkstyrd missnöjeskanal för att klaga på politiskt maktmissbruk, falsk folkbildning, public service baserad på skenbar vetenskaplighet, likriktande propaganda i media och myndighetsinkompetens.

Har du drabbats av vaccin? Fyll i en digital biverkningsrapport

NewsVoice: Vetenskap och Folkbildning utnämns till Årets Förvillare 2011

Vetenskap och Folkbildning,   VoF

NewsVoice ger Vetenskap och Folkbildning priset Årets Förvillare 2011. Föreningen projicerar ut inbillade faror som de tycker sig kunna se ute i samhället. 

Folk tror helt enkelt på fel saker, tex: biodynamisk odling, naturmedicin, fel kostråd, andliga upplevelser eller de har misstro mot vaccin. I missionen ingår att bekämpa och förlöjliga i runda tal 30 företeelser som finns listade på VoF:s hemsida.

Läs mer

 

Hanno Essén fick debattpriset Årets förvillare 2011

Hanno Essèn är Årets Förvillare 2011

Hemsidan Årets Förvillare har utnämnt docent Hanno Essén till Årets förvillare 2011. Vinnaren korades den 1 maj 2011. Av fler inkomna motiveringar sammanfattas de tydligaste bevisen på hans förvillar-gärning på följande sätt enligt Årets Förvillare.

Hanno Essén som är ordförande i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF) får priset Årets Förvillare 2011 för att han regelbundet framträder i radio och TV i sken av att vara expert i vetenskapliga ämnen trots att han endast har sakkunskap i fysik. Essén har inte förklarat varför denna kompetens gör honom lämpad för att uttala sig om frågor gällande tex medicin.

Hanno Essén har dessutom delat ut priset Årets förvillare både 2009 och 2010 på ett tvivelaktigt sätt. Dels till läkaren Annika Dahlqvist (2009) och dels till Stockholmsinitiativet (2010). Utnämningen av Annika Dahlqvist var grundad på felciteringar i Aftonbladet. Att inte använda säkra källor i en verksamhet som påstås vara vetenskaplig är förvillande, skriver Årets Förvillare.

Att utnämna Stockholmsinitiativet (2010) är att skaffa sig själv försteg i en icke avgjord akademisk diskussion genom att påstå att motparten är en fåntratt. Detta degraderar allvarliga vetenskapliga frågor till smutskastning.

VOF:s utnämningar har kritiserats i den öppna debatten tex på Newsmill.se. VOF har ivrigt debatterat, men ändå inte klarat av att försvara sina motiveringar. Istället har Hanno Essén och hans kollegor försökt förtydliga dem med ytterligare citat från bloggar och kvällspress, enligt Rickard Berghorn som synat VOF:s utnämningar i sömmarna. Läs mer om det

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén