Vi är på ett sätt tacksamma för utmärkelsen som Årets Förvillare. Hade detta varit medeltiden så hade vi förmodligen blivit brända på bål. Istället får vi en utmärkelse som är ägnad att håna och stämpla Stockholmsinitiativet socialt i medias och i VoFs egna ögon. Det kan vi leva med.

Men med tanke på att det inte verkar som om styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning är så särskilt väl insatta i den vetenskapliga frågan om klimatet, och dessutom brutit mot föreningens syften att värna om god vetenskap och en öppen diskussion, så kanske vi inom Stockholmsinitiativet istället borde lämna över utmärkelsen till styrelsen. Ni har förtjänat den bättre.

Utdrag från artikeln: Stockholmsinitiativet: Vetenskap och Folkbildning förtjänar utmärkelsen ”Årets Förvillare” publicerad 31 december 2010 i debattidningen Newsmill.

Vilka är vi då, vi som dristar oss att ifrågasätta en så omhuldad teori om klimatet? I korthet kommer vi från alla möjliga olika håll här i samhället. En del är äldre och har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig. De flesta är fortfarande fullt engagerade i arbeten och familj. Vi är välutbildade och pålästa på både klimatområdet och på andra områden. Flera av oss har akademiska titlar som docenter och professorer.

Men vi är skyldiga till det som Vetenskap och Folkbildning anklagar oss för, nämligen att vi är skeptiska till den rådande teorin om klimatet. Det hjälper inte att de högsta auktoriteterna, såsom FN:s klimatpanel, EU och vår egen regering har sagt att vi tänker FEL, och att dom har rätt. Det hjälper heller inte att flera framstående forskare inom klimatområdet har förklarat för oss hur de menar att det ligger till. Ty, det finns faktiskt också väldigt många framstående forskare inom fältet som, liksom vi, inte alls är så övertygade. Och som också är mycket kritiska. Ja, det finns forskare inom klimatologi, meteorologi, atmosfärsforskning, astrofysik, geofysik, oceanografi, geologi, fysik, kemi, matematik, statistik och många andra relevanta fält som är skeptiska.

Det kanske kommer som en chock för styrelsen för VoF att höra att det handlar om hundratals, kanske tusentals forskare världen över som inte tror på de modeller och de prognoser för de närmsta 100 åren som FN:s klimatpanel har utfärdat.

Men med tanke på att det inte verkar som om styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning är så särskilt väl insatta i den vetenskapliga frågan om klimatet, och dessutom brutit mot föreningens syften att värna om god vetenskap och en öppen diskussion, så kanske vi inom Stockholmsinitiativet istället borde lämna över utmärkelsen till styrelsen. Ni har förtjänat den bättre.

Text: Ingemar Nordin, Stockholminitiativet

Läs hela artikeln