Föreningen Vetenskap och folkbildning angriper åter Vidarkliniken på DN debatt – men vem är mest vetenskaplig? Det redogör professor Robert Hahn för i en utmärkt analys. Han har gått igenom publiceringsprofilen och kompetensen hos VoF-artikelns författare och jämfört med  antroposof-artikelns författare.

Bland de senare finns flera seriösa forskare som publicerat mycket om alternativ medicin i internationell vetenskaplig press. Vetenskap och folkbildning är i princip bara är amatörer på området.

Ordväxlingen med att VoFs styrelse började den 7 september 2010 på DN Debatt så de skrev att skattebetalarnas pengar inte få gå till ”sockerpiller” och att Vidarkliniken därför inte bör få stöd med skattepengar. Forskningsverksamma och läkere samt antroposofer i Järna svarade, och läsarna fick två diametralt olika bilder av det vetenskapliga bevisläget för olika medicinska behandlingar.

Text: Sanna Ehdin

Läs hela Sannas artikel på hennes blogg